Budowa magazynów – jakie nowości w prawie budowlanym 2024?
Blog

Skontaktuj się z nami

11-06-2024
Budowa magazynów – jakie nowości w prawie budowlanym 2024?

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Uchwalenie ogólnych planów może skutkować bardzo poważnymi problemami dla branży budowlanej. Jest to efekt nowelizacji przepisów, która miała miejsce w tym roku. Teraz Polski Związek Firm Deweloperskich zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmiany w prawie.

 

Prawo budowlane 2024 – co się zmienia?

 

Chodzi o rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełniania zabudowy w planie ogólnym gminy. Po uchwaleniu takiego planu budowa magazynów będzie mocno utrudniona.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że problem ten powstał w wyniku pojawienia się rozbieżności interpretacyjnych w trakcie tworzenia przepisów. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, przy określeniu funkcji budynków według Klasyfikacji Środków Trwałych, pod symbolem 104, obok budynków magazynowych występują także zbiorniki i silosy.

 

Prawnik budowlany z naszej kancelarii podkreśla, iż tego typu interpretacja przepisów może być bardzo kłopotliwa dla deweloperów. Mianowicie polityka prowadzona przez państwo nie powinna być kształtowana przez względy redakcyjne. Co więcej, jeżeli organy państwa popełniają błędy, powinny je naprawiać. Jeżeli bowiem nowe przepisy budowlane nie zostaną poprawione, może to doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego.

 

Budynki magazynowe – nowe regulacje prawne

 

Nasz prawnik od spraw budowlanych wskazuje, że instytucja planów ogólnych została wprowadzona na mocy nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z założeniami zastąpią one studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, natomiast ich ustalenia mają być wiążące przy uchwalaniu miejscowych planów. Ponadto w planie ogólnym pojawią się również obszary uzupełnienia zabudowy.

 

Wskutek konsultacji projektu rozporządzenia budynki magazynowe zostały dodane do listy inwestycji, wokół których wyznacza się Obszar Uzupełnienia Zabudowy (OUZ). Jednakże w dniu 23 kwietnia 2024 r. usunięto magazyny z listy, nie podając przy tym żadnego wyjaśnienia.

 

Przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich wskazują, że w drodze rozporządzenia dokonano ingerencji w przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązujące obecnie przepisy nie ograniczają możliwości budowy obiektów magazynowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Może to prowadzić do poważnych wątpliwości dotyczących równości wobec prawa, których źródłem będą arbitralnie ustalane kryteria.

 

Budowa magazynów jest niezwykle istotna dla branży związanej z transportem i logistyką. Stanowi ona ważną część polskiej gospodarki i z tego względu nie powinna być narażana na wątpliwości natury prawnej. Nowe regulacje powinny zostać więc poprawione, aby nie doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego szkodliwego dla całej branży.

Sprawdzam ofertę kancelarii