Konsul Honorowy Republiki
Litewskiej we Wrocławiu

Tomasz Artur Kosoń

Tomasz Artur Kosoń

Radca prawny, założyciel i partner zarządzający Conselion Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Ekspert w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Specjalizuje się przekształceniach przedsiębiorstw i restrukturyzacji kapitałowej. Włada językiem angielskimi niemieckim.

 

 

Pan Tomasz Kosoń objął urząd Konsula Honorowego Litwy we Wrocławiu w 2015 roku.

Wyślij

Konsulat Republiki Litewskiej we Wrocławiu

Adres:

Plac Powstańców Śląskich 1/114,

53-329 Wrocław

Telefon/FAX:
Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

10:00 - 14:00

Litewskie Placówki
Dyplomatyczne w Polsce

Ambasada republiki litewskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 14,

00-478 Warszawa

Dział konsularny

Adres:

Al. Ujazdowskie 12,

00-225 Warszawa

Centrum informacji turystycznej o Litwie

Adres:

Al. Ujazdowskie 12,

00-225 Warszawa