Jakie zmiany zaszły w planowaniu przestrzennym?
Blog

Skontaktuj się z nami

04-10-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Prawo budowlane - ustawa o planowaniu przestrzennym

 

Prawo budowlane jest rozległą specjalizacją, która jest na bieżąco aktualizowana. W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie reforma planowania przestrzennego. Optymalne zagospodarowanie przestrzenne terenu jest kwestią kluczową. Reforma ma właśnie na celu poprawę porządku podczas wykorzystywania terenu. Jednym z kluczowych aspektów reformy jest planowanie przestrzenne w gminie, a mianowicie wymóg, aby każda gmina do grudnia 2025 r. uchwaliła swój plan ogólny określający, co i gdzie można budować. W tym miejscu rodzi się pytanie, co się stanie z już wydanymi „wuzetkami”? W poniższym artykule opowiadamy o szczegółach procedur planistycznych.

 

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

 

Najważniejsza zmiana 

Jeśli masz decyzję o warunkach zabudowy, która stanie się prawomocna przed 1 stycznia 2026 r., nie musisz się martwić o to, że wygaśnie. Warunkiem jest jednak jej ostateczność, czyli brak odwołań w ciągu 14 dni od jej wydania. Jeśli jednak ktoś chce mieć pewność, że otrzyma „wuzetkę”, powinien działać szybko.

 

Dla tych, którzy otrzymają decyzje po dniu 1 stycznia 2026 r., obowiązuje 5-letni termin ważności. Czas wydania decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta wynosi 21 dni dla domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m kw. i 90 dni dla innych inwestycji. Oczywiście, jeśli wniosek o warunki zabudowy jest niekompletny, to czas na jego uzupełnienie nie jest wliczany w te terminy.

 

Co z wuzetkami?

 

Reforma planowania przestrzennego wprowadza też inne istotne zmiany. Po dniu 1 stycznia 2026 r., decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane tylko na obszarach uzupełnienia zabudowy określonych w planach ogólnych. W praktyce oznacza to, że w gminach, które do końca 2025 r. nie uchwaliły planów ogólnych, nie będzie już możliwości otrzymania „wuzetek”.

 

Prawo budowlane - zmiany dla inwestorów 

 

Jest też dobra wiadomość dla inwestorów. Mianowicie nowe przepisy skracają maksymalną odległość analizowanego obszaru do 200 metrów, a także rozszerzają katalog przedsięwzięć zwolnionych z obowiązku uzyskania „wuzetki”. Reforma ma bowiem na celu uproszczenie procedur, ale nadal warto być dobrze przygotowanym do realizacji inwestycji, aby uniknąć niepotrzebnych problemów prawnych.