Zmiany w obrocie ziemią rolną - o co chodzi?
Blog

Skontaktuj się z nami

27-09-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij


Zmiany w obrocie ziemią rolną 


Wraz z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz innych aktów prawnych, która wchodzi w życie w dniu 5 października 2023 r., przewidziane są istotne zmiany w zakresie obrotu ziemią rolną oraz przepisów dotyczących zasiedzenia nieruchomości. Co dokładnie się zmienia i jakie to ma znaczenie dla rolników oraz inwestorów?


Prawo pierwokupu dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa


Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych na mocy nowelizacji jest prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, które posiadają udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) otrzymuje teraz uprawnienie do pierwszeństwa w ich zakupie. To istotne narzędzie, które pozwala kontrolować obroty nieruchomościami rolnymi i wprowadza większą przejrzystość w tym procesie.


Trudniejszy dostęp do ziemi dla fundacji rodzinnych 


Nowe przepisy wprowadzają pewne trudności dla fundacji rodzinnych. Dotychczas mogły one korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną, jednakże teraz ta możliwość zostaje ograniczona. Fundacje rodzinne nie będą już mogły bowiem wykorzystywać preferencji podatkowych i ułatwień w nabywaniu nieruchomości rolnych.


Rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych z zasobu państwowego


Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W praktyce oznacza to, że niektóre nieruchomości nie będą już mogły być rozdysponowywane, a ich sprzedaż lub dzierżawa będzie bardziej ograniczona.


Doprecyzowanie przepisów i ujednolicenie rozwiązań Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie i usprawnienie przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Przyjęte rozwiązania wynikają z doświadczeń w stosowaniu obecnie obowiązujących przepisów i mają na celu ujednolicenie przyjętych tam rozwiązań w celu usprawnienia możliwości ich skuteczniejszego stosowania.