Wakacje składkowe – nowy pomysł rządu
Blog

Skontaktuj się z nami

23-05-2024
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Polscy przedsiębiorcy od dawna narzekają na obciążenia związane z obowiązkiem uiszczania składek na ZUS. Sytuacji tej nie poprawił Polski Ład, na mocy którego składkę zdrowotną stanowiło 9% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Nowy rząd proponuje przedsiębiorcom wakacje składkowe. Na czym polega ten pomysł?

 

Czym są wakacje składkowe?

 

Wakacje składkowe to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych obecnego rządu. Politycy proponują, aby przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogli skorzystać z możliwości niepłacenia przez jeden miesiąc w roku składki na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz składek za siebie na fundusz pracy, oraz fundusz solidarnościowy. Co ważne, każdy mógłby swobodnie dokonać wyboru miesiąca, w którym nie uiści składek. Nie będzie również konieczności zawieszenia działalności gospodarczej.

 

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman wskazuje, że dzięki nowym przepisom w kieszeniach polskich przedsiębiorców pozostanie około 1 600 zł więcej. Nie jest to duża kwota, niemniej jednak każda ulga ma znaczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Warto zwrócić uwagę na jedną niezwykle ważną rzecz. Otóż składki na ubezpieczenie społeczne zostaną w takim przypadku pokryte z budżetu państwa. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą musieli obawiać się o ciągłość oraz wysokość świadczeń.

 

Kto będzie mógł skorzystać?

 

W myśl proponowanych rozwiązań z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przewidywane jest jednak istotne ograniczenie. Mianowicie przedsiębiorcy oprócz siebie mają ubezpieczać maksymalnie dziewięć innych osób, a ponadto osiągać roczne przychody na poziomie nieprzekraczającym 2 mln euro.

 

Zgodnie z przewidywaniami rządu z nowych rozwiązań może skorzystać 1,7 mln przedsiębiorców. Z kolei szacowany koszt wakacji od ZUS w 2024 r. to 1,64 mld zł.

 

 

Związki zawodowe negatywnie o projekcie

Proponowane rozwiązania nie przypadły jednak do gustu przedstawicielom związków zawodowych. Zdaniem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” kluczowe jest wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie wzrostu zatrudnienia i innowacji. Duże firmy mają większą zdolność do inwestowania w rozwój, co przyczynia się do szybszej modernizacji gospodarki. Jednak związki zwracają uwagę, że prowadzenie własnej działalności nie powinno być jedynym celem, a większe możliwości inwestowania w pracowników mają pracodawcy. Z kolei przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wyrazili negatywne stanowisko dotyczące propozycji „przerwy składkowej", którą uważają za potencjalnie szkodliwą dla rynku pracy i gospodarki. Zamiast tego sugerują oni przegląd istniejących ulg dla przedsiębiorców, takich jak Mały ZUS czy ulga na start.

 

Przedsiębiorcy od wielu lat narzekają na rosnące z roku na rok obciążenia fiskalne, które nierzadko przyczyniają się do upadku firm, szczególnie tych jednoosobowych. Z tego względu wszelkie ulgi są mile widziane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niemniej jednak wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby obniżenie wysokości składek aniżeli wprowadzanie miesięcznych wakacji od ZUS.