Ustawa osłonowa a podwyżki cen energii
Blog

Skontaktuj się z nami

28-05-2024
kancelaria prawna Wrocław

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Wiele osób w Polsce martwi się zbliżającymi się podwyżkami cen energii. Szacuje się, że od dnia 1 lipca 2024 r. rachunki za prąd wzrosną o ok. 30%, a za gaz o 15%. Wynika to z faktu, iż nowy rząd nie przedłużył tarcz wprowadzonych za poprzedniej kadencji. Zamiast tego uchwalono ustawę osłonową.

 

Ustawa osłonowa – co warto wiedzieć?

 

Ustawa osłonowa została przyjęta przez Sejm w maju 2024 r. Zgodnie z szacunkami przygotowanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska od dnia 1 lipca 2024 r. rachunki za prąd mają wzrosnąć o ok. 30%, natomiast za gaz o 15%. Co więcej, Urząd Regulacji Energetyki (URE) wskazuje również, że wzrosną opłaty za dystrybucję energii, co także przełoży się na wysokość rachunków.

 

Najważniejszym elementem wskazanej ustawy jest tzw. bon energetyczny. Jego celem jest zniwelowanie spodziewanych podwyżek i ulżenie wielu osobom w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Bon energetyczny – o co chodzi?

 

Bon energetyczny będzie dodatkowym świadczeniem, które przygotowano z myślą o najbardziej potrzebujących. Zgodnie z założeniami będzie on przysługiwał osobom, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokość świadczenia będzie kształtować się w następujący sposób:

 

  • 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 400 zł gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł, jeśli składa się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł, jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

 

Co ważne, można liczyć na wyższe wsparcie, jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wówczas wygląda ono następująco:

 

  • 600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • 800 zł – jeśli składa się z 2 do 3 osób;
  • 1000 zł – jeśli składa się z 4 do 5 osób;
  • 1200 zł – jeśli składa się z co najmniej 6 osób.

Należy również dodać, że w przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli więc dana osoba przekroczy kryterium dochodowe, wówczas kwota wsparcia zostanie pomniejszona o tę wartość. Najmniejsza kwota, jaką może wynosić bon, to 20 zł. Bez względu na wysokość wsparcia będzie ono wypłacane jednorazowo.

 

Aby móc skorzystać z bonu energetycznego, należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Trzeba to zrobić w dniach od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wprowadzenie cen maksymalnych

 

Inną ważną rzeczą, którą uregulowano w ustawie, są maksymalne ceny energii elektrycznej, które będą obowiązywać w okresie od lipca do grudnia 2024 r. Gospodarstwa domowe zapłacą maksymalnie 500 zł za MWh, z kolei jednostki samorządu terytorialnego, podmioty użyteczności publicznej oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – 693 zł za MWh.

 

Ponadto od dnia 1 lipca 2024 r. przestanie obowiązywać maksymalna cena na gaz dla odbiorców taryfowanych. W związku z tym PGNiG OD zostało zobowiązane do wystąpienia do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy. Spodziewana podwyżka ma wynieść 15%.

 

Ceny energii w najbliższym czasie z pewnością wzrosną. Jest to wynikiem zaprzestania dotychczasowego wsparcia. Dla osób najbardziej potrzebujących rząd przewidział wsparcie w postaci bonu energetycznego. Czas pokaże, na ile okaże się ono skuteczne.

 

 

Uzyskaj pomoc prawną