Upadłość konsumencka przedsiębiorcy – czy to możliwe?

Blog

Skontaktuj się z nami

13-09-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?


Planowanie ogłoszenia upadłości odbywa się z różnych powodów. Upadłość konsumencka jest instytucją prawną, która – jak sama nazwa wskazuje – przewidziana została dla konsumentów. Niekiedy jednak z tej możliwości chcieliby skorzystać także przedsiębiorcy, a ponadto osoby, które już ogłosiły upadłość, chciałyby prowadzić działalność gospodarczą. Czy jest to możliwe? Kto może ogłosić upadłość konsumencką? W poniższym artykule poruszamy kwestię m.in. jak ogłosić upadłość oraz kiedy warto ogłosić upadłość.Zasady upadłości konsumenckiej

Działalność gospodarca, a upadłość konsumencja oraz jak napisać wniosek o upadłość konsumencką

Działalność gospodarcza a upadłość konsumencka oraz jak napisać wniosek o upadłość konsumencką.

Należy zwrócić uwagę, że osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, może zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ogłosić upadłość konsumencką. Co więcej, nie istnieją żadne ograniczenia związane z datą zakończenia działalności. Oznacza to, że zaraz po tym fakcie można wypełnić wniosek o upadłość konsumencką.


Jednocześnie trzeba odpowiednio przygotować wniosek o upadłość konsumencką. Ważne jest, aby w momencie złożenia wniosku dana osoba nie była już przedsiębiorcą. W związku z tym należy dopełnić wszystkich formalności, w tym złożyć wniosek o wykreślenie z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej

Weryfikacja sądu

Każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany jest do sądu, który następnie dokonuje jego oceny. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na domniemanie faktyczne, zgodnie z którym osoba widniejąca w CEIDG jest uznawana za przedsiębiorcę. Jest tak również, jeżeli działalność została zawieszona. W każdym jednak przypadku to sąd ostatecznie stwierdza, czy dana osoba jest przedsiębiorcą, czy też nie oraz deficniuje uzasadnienie wniosku.

Działalność po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Zgodnie z prawem nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rozpoczęła działalność gospodarczą. Co więcej, może to zrobić już na etapie postępowania upadłościowego. Okoliczność ta bowiem nie powinna mieć negatywnego wpływu na rozpoznanie przez sąd sprawy. Sąd równie dobrze może oddalić wniosek o upadłość konsumencką. Jeżeli jednak dana osoba zdecyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej jeszcze w trakcie postępowania sądowego, musi liczyć się ona z tym, że duża część uzyskiwanych dochodów trafi do masy upadłościowej. Z tym wiążą się koszty upadłości konsumenckiej.


Skuteczna upadłość konsumencka: działalność po zakończeniu upadłości

Dłużnik może rozpocząć działalność gospodarczą już w dniu, w którym ma miejsce uprawomocnienie się postanowienia dotyczącego ustalenia planu spłaty. Co więcej, komornik nie ma prawa zająć środków uzyskiwanych z jej prowadzenia. Wynika to bowiem z tego, iż zarówno w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, jak i po wydaniu przez sąd postanowienia o wykonaniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań, nie istnieje możliwość rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego, które dotyczyłoby wierzytelności, jakie powstały przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty nie może również zostać zmieniony w razie ewentualnej poprawy sytuacji finansowej upadłego. Jeżeli byłoby inaczej, stałoby to w sprzeczności z ideą upadłości konsumenckiej. Jej ogłoszenie powinno bowiem umożliwić upadłemu rozpoczęcie na nowo zaciągania zobowiązań natury finansowej.

.