Ułatwienia we wznoszeniu garaży i montażu fotowoltaiki

Blog

Skontaktuj się z nami

14-09-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Ułatwienia we wznoszeniu garaży i montażu fotowoltaiki


W dniu 13 września br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Celem tych zmian jest ograniczenie zbędnych formalności związanych z inwestycjami, które nie mają istotnego wpływu na środowisko. O co dokładnie chodzi?


Jakich inwestycji dotyczą zmiany?


Głównym celem nowelizacji jest skoncentrowanie się na inwestycjach o mniejszym oddziaływaniu na środowisko. Chodzi tutaj przede wszystkim o budowę garaży i parkingów, a także montaż instalacji fotowoltaicznych. Obecne wymogi dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji stanowią zbędne formalności w przypadku tych rodzajów przedsięwzięć, które nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne ani ekosystemy. Z tego względu ustawodawca postanowił dokonać zmian w przepisach.


Podwyższenie progów powierzchni inwestycjiW ramach nowelizacji zostały wprowadzone wyższe progi dotyczące powierzchni inwestycji, które będą wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zostały one dostosowane do wartości obowiązujących w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Włochy, Czechy czy Słowacja. Co ważne, dotyczy to nie tylko obszarów cennych przyrodniczo, ale i pozostałych terenów. Warto również dodać, że zmiany te mają również zastosowanie do instalacji fotowoltaicznych.


Korzyści dla inwestorów i środkowiska


Wprowadzone zmiany w przepisach mają na celu ułatwienie realizacji małych inwestycji, eliminując przy tym zbędne procedury i bariery prawne dla inwestorów. Można bowiem oczekiwać, że przyspieszą one procesy inwestycyjne oraz zmniejszą koszty związane z uzyskiwaniem wymaganych zgód i decyzji.


Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że zmiany nie wpłyną negatywnie na kwestie związane z ochroną środowiska. Działania te skoncentrują się na ułatwieniu realizacji małych inwestycji, które nie stanowią zagrożenia dla przyrody i ekosystemów.


Wprowadzone przepisy mają na celu zniesienie procedur, które przez wiele osób są uznawane za zbędne, a ponadto poprawę sytuacji przedsiębiorców przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu ochrony środowiska. Dla wielu inwestorów i przedsiębiorców zmiany te oznaczają mniej biurokracji i większą swobodę w prowadzeniu swoich działań.