Sztuczna inteligencja - jakie niesie ryzyko w prawie?
Blog

Skontaktuj się z nami

08-08-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Sztuczna inteligencja a prawo


Dziś już nie trzeba tłumaczyć definicji sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja (SI lub AI) rewolucjonizuje świat, oferując niesamowite możliwości, o jakich człowiek jeszcze kilka lat temu mógł jedynie marzyć. Popularność sztucznej inteligencji w ostatnich czasach jest ogromna. Co jakiś czas firmy z branży technologicznej prezentują własne rozwiązania z zakresu nowych technologii, oparte na SI. Wszyscy podkreślają korzyści płynące z wykorzystania tego potężnego narzędzia, ale za nimi kryje się lista poważnych zagrożeń, które wymagają naszej uwagi. Jakie istnieją pułapki sztucznej inteligencji? Należy do nich chociażby temat prawnych aspektów sztucznej inteligencji. Jakie są jeszcze zagrożenia w przypadku wykorzystywania sztucznej inteligencji?


Sztuczna inteligencja narzędziem przestępców


Jednym z najbardziej palących problemów jest możliwość wykorzystania wytworów sztucznej inteligencji do celów nieetycznych i przestępczych. Hakerzy i cyberprzestępcy odkryli już potencjał sztucznej inteligencji w generowaniu złośliwego kodu, co stwarza większe ryzyko niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto, chatboty, takie jak popularny ChatGPT, mogą być wykorzystane do rozsyłania szkodliwych treści, a także służyć jako narzędzie do tzw. phishingu, co naraża użytkowników na oszustwa i utratę danych. Za pomocą narzędzia, jakim jest temat rozwijania sztucznej inteligencji, można więc dopuścić się przestępstwa na bardzo poważną skalę.


Problem dezinformacji


Innym niebezpieczeństwem jest dezinformacja. Generatory treści mogą bowiem być używane do tworzenia fałszywych informacji, które trudno odróżnić od prawdziwych. Czynność tworzenia treści jest w wielkiej mierze zastąpiona sztuczną inteligencją. To stanowi zagrożenie dla rzetelności informacji, co z kolei może wpłynąć chociażby np. na wyniki wyborów. Warto podkreślić, że odpowiedzialność za przekazywanie prawdziwych informacji leży nie tylko po stronie firm AI, ale także na użytkownikach, którzy muszą być świadomi zagrożeń związanych z dezinformacją. To oni muszą zadbać, by wygenerowanie dzieła stworzonego dzięki pomocy AI było zgodne ze stanem rzeczywistym. 


Kwestia prywatności - jedno z podstawowych praw człowieka zagrożone


Prywatność danych to kolejna sfera, która wymaga uwagi. Zasadniczym problemem są możliwe wycieki danych, które jednoznacznie wskazują, że nikt nie wie, co tak naprawdę dzieje się informacjami przekazanymi narzędziom sztucznej inteligencji. Co prawda, firmy technologiczne i twórcy SI starają się wprowadzać coraz bardziej rygorystyczne zabezpieczenia i przejrzyste polityki prywatności, aby chronić użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami, niemniej jednak ryzyko naruszenia prywatności zawsze istnieje w przypadku istniejącego ryzyka zjawiska sztucznej inteligencji.


Bez regulacji co do odpowiedzialności


Kolejną problematyką sztucznej inteligencji jest jej odpowiedzialność. To problem, który musi zostać rozwiązany. Podobnie etyka działania tego typu narzędzi. Decyzje podejmowane przez algorytmy SI mogą mieć wpływ na życie ludzi, dlatego ważne jest, aby przestrzegać zasad etycznych i unikać sytuacji, a w razie jakiegoś błędu mieć możliwość skierowania roszczeń do odpowiedzialnego podmiotu. Wiele pracy czeka więc nie tylko ustawodawców państwowych, ale i np. urzędników Komisji Europejskiej, którzy muszą wypracować normy odpowiadające potencjalnym zagrożeniom.


Prawa autorskie - kolejne problematyczne aspekty ochrony sztucznej inteligencji


Kwestia praw autorskich wobec dzieł generowanych przez SI również stanowi poważny problem, który wymaga rozwiązania. Kto jest właścicielem takich dzieł? Jakie prawa przysługują twórcom i użytkownikom takich treści? Przy braku jasnych przepisów, korzystanie z narzędzi AI może stwarzać ryzyko naruszenia praw autorskich i wywoływać spory prawne dotyczące utworu stworzonego przez algorytmy, których rozwiązanie będzie niezwykle trudne. W świetle prawa autorskiego wyłącznie człowiek może być twórcą i to ona ma prawa autorskie do dane stworzonego utworu, taki status nie może więc przysługiwać algorytmom ani ich twórcom. Z tego względu walka z naruszeniem praw autorskich przez AI nie jest prosta.


Sztuczna inteligencja przyczyni się do niespotykanych dotychczas zmian, które przyniosą nie tylko szanse, ale i wiążą się z wieloma ryzykami, które należy uwzględnić przy jej wdrażaniu. Z wykorzystaniem nowych technologii trzeba liczyć się z problematycznymi stronami. Aby rozwiązać te problemy, konieczne jest podjęcie działań na wielu płaszczyznach, nie tylko prawnej, ale i edukacyjnej, czy też społecznej. Warto mieć bowiem świadomość różnych aspektów prawnych dotyczących sztucznej inteligencji. Wówczas możliwe będzie uczynienie korzystania z systemów SI bezpieczniejszymi, na czym powinno zależeć każdemu.