Sztuczna inteligencja w dziale HR – jakie są jej możliwości?
Blog

Skontaktuj się z nami

28-03-2024
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Sztuczna inteligencja coraz chętniej jest wykorzystywana przez pracodawców. Najlepszym tego przykładem są działy HR, których pracownicy mają dostęp do wielu danych. Czy możliwości tego rodzaju narzędzi są faktycznie przydatne w prowadzeniu firmy?

 

Generowanie treści

 

Najgłośniej w ostatnim czasie jest o tzw. generatywnej sztucznej inteligencji. Chodzi tutaj o narzędzia, które służą do automatycznego tworzenia tekstów, obrazów, muzyki lub filmów, które trudno jest odróżnić od tych tworzonych przez człowieka.

 

Nie bez znaczenia jest również możliwość odpowiadania na pytania przez sztuczną inteligencję. Najlepszym przykładem takiego narzędzia jest Chat GPT, który szybko i sprawnie generuje odpowiedzi. Problemem jest jednak ich jakość, która niekiedy pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się bowiem, że odpowiedzi te są nieprecyzyjne, a nawet błędne. Korzystanie z tego narzędzia wymaga więc dużej dawki ostrożności ze strony osoby, która go obsługuje.

 

W kontekście działu HR generatywna sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana np. do szybkiego tworzenia różnego rodzaju zawiadomień czy wiadomości dla pracowników przesyłanych drogą elektroniczną. Można ją również wykorzystywać do tworzenia grafik.

Procesy HR a sztuczna inteligencja

 

W kontekście działów HR sztuczna inteligencja może być wykorzystywana również jako wsparcie ich liderów. Warto wymienić tutaj takie procesy jak zarządzanie dokumentacją pracowniczą, rekrutację i zatrudnianie, przetwarzanie listy płac, zarządzanie wydajnością i ocenami, administrację świadczeniami, wdrażanie nowych pracowników, czy też wsparcie biura obsługi.

 

Spośród wymienionych powyżej procesów warto dodać, że to właśnie rekrutacja generuje powstanie wielu danych, które dotyczą poszczególnych kandydatów. Dzięki sztucznej inteligencji można znacznie szybciej uporządkować te dane, co pozwoli sprawniej dokonać wyboru osób, które przejdą do kolejnego etapu.

Sztuczna inteligencja po zakończeniu rekrutacji

 

Pozytywne przejście przez proces rekrutacji to dopiero początek danej osoby przygody z nowym pracodawcą. Już dziś istnieją narzędzia sztucznej inteligencji, które pozwalają np. zautomatyzować zadania administracyjne, czy też spersonalizować plany wdrażania nowych osób. W ten sposób poszczególne procesy mogą zostać zdecydowanie uproszczone i usprawnione.

 

Zbieranie i przetwarzanie ogromnych ilości danych stanowi bowiem duży problem z punktu widzenia człowieka. Z tego względu wykorzystywanie uprzednio przygotowanych algorytmów odbywa się z korzyścią nie tylko dla działu HR, ale i dla całej firmy.

Uwaga na ewentualny brak obiektywności

Sztuczna inteligencja z całą pewnością nie jest w stanie zastąpić człowieka, a przynajmniej obecnie. Warto zwrócić uwagę, że treści generowane przez różne narzędzia są tworzone na podstawie ich wcześniejszego wytrenowania. W praktyce oznacza to, że materiały te mogą być w jakiś sposób nieobiektywne, np. pod względem płci kandydatów do pracy.

 

Z tego względu warto, aby nad pracą sztucznej inteligencji w dalszym ciągu czuwał człowiek. W przeciwnym razie może się okazać, że wygenerowane treści będą dla kogoś obraźliwe bądź oceny pracownicze nierzetelne.

 

Wdrożenie sztucznej inteligencji w dziale HR powinno zostać przemyślane i zaplanowane. Co więcej, kiedy już zostanie ono dokonane, wówczas należy monitorować wykorzystywanie poszczególnych narzędzi. Pozwoli to bowiem lepiej dostosować sztuczną inteligencję do potrzeb danej firmy.