Składka zdrowotna dla przedsiębiorców - przedwyborcze propozycje zmian
Blog

Skontaktuj się z nami

15-09-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców - przedwyborcze propozycje zmian


Sposób opłacania składki zdrowotnej od dawna był tematem burzliwych dyskusji wśród przedsiębiorców. Ostatnie zmiany wprowadzone w 2022 r. w ramach Polskiego Ładu spowodowały wiele kontrowersji i obciążyły kieszenie wielu osób prowadzących działalność gospodarczą. Teraz pojawiają się propozycje zmian, które mają na celu złagodzenie obciążeń i uproszczenie systemu. O co dokładnie chodzi?


Składka zdrowotna obecnie


Obecnie składka zdrowotna dla przedsiębiorców jest wyliczana na różne sposoby, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wysokości osiąganych przychodów. Największy problem sprawia ona przedsiębiorcom rozliczającym się za pomocą liniowej stawki PIT albo według skali podatkowej. Natomiast ci, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, płacą składkę zdrowotną według określonych przedziałów przychodów rocznych, co stanowi pewne uproszczenie.


Aktualnie składka zdrowotna wynosi w ujęciu miesięcznym:


  • 335 zł 94 gr, jeżeli przychody roczne nie przekroczyły 60 tys. zł;
  • 559 zł 89 gr, wówczas gdy przychody roczne przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł;
  • 1007 zł 81 gr, w sytuacji, w której przychody roczne przekroczyły 300 tys. zł.


Warto przy tym zaznaczyć, że przekroczenie któregokolwiek z tych progów skutkuje koniecznością zapłaty wyższej składki za cały rok. W praktyce oznacza to, że nawet minimalne przekroczenie ustawowego progu oznacza znacznie wyższe obciążenie finansowe dla przedsiębiorcy.


Przedwyborcze obietnice polityków


Politycy Koalicji Obywatelskiej przedstawili propozycje zmiany systemu opłacania składki zdrowotnej. Jednym z kluczowych pomysłów jest powrót do ryczałtowego systemu jej rozliczania. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że przedsiębiorcy płaciliby stałą, uproszczoną składkę, niezależnie od osiąganych przychodów. Jest to rozwiązanie, które z pewnością ulżyłoby wielu przedsiębiorcom, zwłaszcza tym o niskich przychodach, którzy niedawno rozpoczęli swoją działalność.


Warto jednak zwrócić uwagę, że takie zmiany mogą wpłynąć na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Obecnie, dzięki składkom zdrowotnym, budżet tej instytucji zyskuje dodatkowe środki, które są przeznaczane na różne cele.


Składka zdrowotna a sytuacja pacjentów


Zmiany w systemie składki zdrowotnej mogą mieć bezpośredni wpływ na pacjentów. Większy budżet NFZ pozwala bowiem na zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, inwestycje w sprzęt medyczny, czy też rozwijanie programów zdrowotnych, na przykład związanych z profilaktyką.