Czy wykonawcy mogą renegocjować umowy wskutek podwyżki płacy minimalnej?

Blog

Skontaktuj się z nami

06-09-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Czy wykonawcy mogą renegocjować umowy wskutek podwyżki płacy minimalnej?


W dniu 1 września 2023 r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzenia za realizację zamówień publicznych. To dobra wiadomość dla firm, które wypłacają zatrudnionym dodatki za pracę w szczególnych warunkach. Nowe regulacje pozwalają bowiem na renegocjację stawek wynagrodzenia, a to za sprawą zmiany przepisów o płacy minimalnej. Kto dokładnie może skorzystać z nowych rozwiązań?


Renegocjacja stawek wynagrodzenia - o co chodzi? 


Począwszy od dnia 1 września 2023 r., firmy wykonujące zamówienia publiczne mają możliwość renegocjacji stawek wynagrodzenia za realizację tychże zamówień. To istotna zmiana, która wynika ze zmian przepisów o płacy minimalnej. Warto zaznaczyć, że te zmiany nie dotyczą wszystkich firm, ale głównie tych, które wypłacają zatrudnionym dodatki za pracę w szczególnych warunkach, takich jak np. sektor budowlano-remontowy, ochrona i usuwanie odpadów.


Nowe regulacje pozwalają przedsiębiorcom starać się o podwyższenie stawek wynagrodzenia za realizację usług w ramach zamówienia publicznego lub na podstawie innych umów. O ile będzie można podnieść wynagrodzenie? To zależy od konkretnej sytuacji, ale warto wiedzieć, że zmiany w przepisach wprowadzają wyraźne zasady.


Płaca minimalna i dodatek za warunki pracy - jakie zmiany? 


Główną zmianą dotyczącą płacy minimalnej jest wyłączenie z niej dodatków za pracę w szczególnych warunkach. W praktyce oznacza to, że dodatki te nie będą już wliczane do płacy minimalnej. To niezwykle istotna zmiana, ponieważ wcześniej wypłacając taki dodatek, pracodawcy często unikali podwyższania wynagrodzenia swoim pracownikom w związku z podwyższaniem płacy minimalnej. Warto podkreślić, że wypłata takiego dodatku nie jest obowiązkowa, ale niektórzy pracodawcy decydują się na jego zapewnienie.


Renegocjacja umów i wspracie dla wykonawców usług 


Zgodnie z założeniami, jeśli zmiana przepisów wpłynie na koszty wykonania zamówienia publicznego, to do końca 2023 r. wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia. Jest to istotne zwłaszcza w przypadkach, gdy firma płaci dodatek za pracę w szczególnych warunkach, a po wyłączeniu go z płacy minimalnej wynagrodzenia pracowników są niższe niż nowe minimalne wynagrodzenie, które od stycznia 2024 r. wyniesie 4 242 zł.


Warto zaznaczyć, że wykonawca zamówienia publicznego może składać wnioski o podwyżkę stawek wynagrodzenia w formie papierowej lub elektronicznej. Ważne jest, aby przedstawić sposób i podstawę wyliczenia zmiany wynagrodzenia oraz udokumentować te wyliczenia. Z kolei zamawiający może żądać dowodów na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.