Kontrowersyjna nowelizacja prawa budowlanego 2023. Co się zmienia?
Blog

Skontaktuj się z nami

24-08-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij


Zmiany w prawie budowlanym 2023 - kontrowersyjna nowela prawa budowlanego 


Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego wzbudziła wiele emocji i kontrowersji. Nie bez znaczenia jest także tryb jej uchwalenia, ponieważ Sejm umieścił ją jako „wrzutkę” w zupełnie innej ustawie. Chociaż zmiany różnią się od pierwotnej wersji, pozostawiają wiele wątpliwości wśród prawników. Warto więc bliżej przyjrzeć się temu, co przynosi nowelizacja i jakie są jej konsekwencje. Jak zatem prezentują się zmiany w przepisach budowlanych?


Prawo budowlane 2023: rezygnacja z całkowitej cyfryzacji


Początkowo projekt nowelizacji zakładał, że do września 2024 r. wszystkie wnioski, zawiadomienia i zgłoszenia w sprawach budowlanych miały być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Cyfryzacja procedur budowlanych miała usprawnić te procesy. To rozwiązanie spotkało się jednak z krytyką ekspertów, którzy obawiali się, że nie każdy będzie w stanie obsłużyć formalności w sposób cyfrowy. W obecnej „wrzutce” całkowita cyfryzacja budownictwa została wykreślona.


Nowe prawo budowlane 2023: zmiany w przypadku budynków o powierzchni do 70m2


Ostatnia nowelizacja przyniosła uproszczenie przepisów budowlanych, które budzą zarówno zainteresowanie, jak i kontrowersje. Mimo wcześniejszych postulatów prawników, samorządów oraz izb architektów i inżynierów budownictwa, w ramach nowelizacji nie zmieniono przepisów dotyczących uproszczonych zgłoszeń dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Co więcej, wprowadzono rozszerzenie tych przepisów na budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 m2.


Zmiany w prawie budowlanym, o których mowa, wywołują pewne obawy i pytania. Warto jednak zwrócić uwagę na dodane przepisy prawa budowlanego, zgodnie z którymi istnieje możliwość niezastosowania wspomnianej procedury w przypadku braku wymaganej dokumentacji do zgłoszenia. Kwestia ta wciąż pozostawia wiele pytań i problemów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów.


Projekt nowelizacji prawa budowlanego: nie do końca przemyślade decyzje?


Wielu prawników zwraca uwagę na fakt, że sposób procedowania i pośpiech towarzyszący tym zmianom pozostawiają pewien niesmak. Otóż Biuro Legislacyjne w trakcie prac komisji sejmowej zwracało uwagę na liczne niedociągnięcia omawianej „wrzutki” zarówno pod względem językowym, jak i gramatycznym. Niestety merytoryczne kwestie nie znalazły odpowiedniego odzwierciedlenia w tym procesie, gdyż zabrakło czasu i sposobności na pełne ich rozpatrzenie.


Obawy wzbudza również brak należytej analizy wprowadzanych zmian. Tego typu działania mogą bowiem prowadzić do sytuacji, w których negatywne konsekwencje nowelizacji będą przewyższały korzyści. Dalsza deregulacja w obszarze robót budowlanych i budów może zwiększać ryzyko dopuszczania się samowoli budowlanych, szczególnie na obszarach o dużym potencjale turystycznym. Zaskakująca i niespodziewana „wrzutka” spowodowała również, że pewne oczekiwane przepisy nie znalazły się w nowym akcie prawnym, jak na przykład System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. Niemniej pozytywnym aspektem jest rezygnacja z pomysłu wprowadzenia limitu 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie.