Kiedy ubiegać się o bezpieczny 2%? Odpowiadamy!
Blog

Skontaktuj się z nami

17-08-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Kredyt 2 %

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie nowa forma rządowego wsparcia w zakresie mieszkaniowym – „Bezpieczny kredyt 2%”, który ma pomóc młodym Polakom w zakupie swojego pierwszego mieszkania. To atrakcyjna oferta, zwłaszcza w okresie wysokich kosztów pożyczania, jednakże warto zachować ostrożność i poznać jej szczegóły. Na co zatem należy zwrócić uwagę, chcąc skorzystać z nowego programu i czy kredyt 2 procent jest bezpieczny?


Dla kogo jest kredyt 2%?Program bezpieczny kredyt 2 procent


Rządowy kredyt bezpieczny hipoteczny na 2 procent jest skierowany do osób młodych w wieku do 45 lat, które nie posiadają i nigdy nie posiadały własnego mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu.


Wysokość bezpiecznego kredytu: dla osób samotnych kwota kredytu może wynosić maksymalnie 500 tys. zł, natomiast małżeństwa (lub pary w związku nieformalnym) z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem maksymalna kwota kredytu 2 procent wynosi 600 tys. zł.


Decyzja o bezpiecznym kredycie


Co jest niezwykle istotne, w przypadku małżeństwa co najmniej jedna osoba musi spełniać kryterium wieku, natomiast kryterium braku własności mieszkania musi być spełnione przez wszystkich zainteresowanych, nawet wówczas, gdy istnieje rozdzielność majątkowa. Warto jednak zaznaczyć, że bezpieczne kredyt na 2 procent wyklucza osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat skorzystały już z innego kredytu hipotecznego lub nabyły nieruchomość w spadku, aczkolwiek istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Mianowicie jeśli dana osoba nabyła udziały w nieruchomości, ale nie przekraczają one 50%, a także nie zamieszkuje w tym miejscu, wtedy może wciąż spełniać kryteria programu.


Przeznaczenie kredytu na 2 procent


Kredyt udzielany na 2 procent stanowi wyjątkową okazję dla osób poszukujących swojego pierwszego mieszkania lub domu. Program otwiera możliwość zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym (nowe mieszkania i domy) lub wtórnym (nieruchomości używane). Dodatkowo bezpieczny kredyt 2 procent może być wykorzystany na zakup działki budowlanej oraz budowę domu. Możliwość ta jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które marzą o własnym, nowym domu dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Istnieje również możliwość skorzystania z kredytu 2% na dokończenie już rozpoczętej budowy.


Mieszkanie na bezpieczny kredyt 2 procent - wkład własny


Wkład własny jest kluczowym aspektem, który wiąże się z uzyskaniem kredytu 2%. Jest to bowiem kwota, jaką kredytobiorca wnosi z własnych środków na poczet zakupu nieruchomości lub budowy domu. Pełni on funkcję zabezpieczającą proces udzielania kredytu. Wysokość maksymalnego wkładu własnego, który jest wymagany w ramach programu kredytu 2%, jest ustalana przez poszczególne banki. W praktyce oznacza to, że mogą one wpływać na dostępność kredytu oraz zdolność kredytową danej osoby.


Wkład własny kredytobiorcy jest ściśle związany z maksymalną wartością nieruchomości, jaką można nabyć w ramach programu kredytu 2%. Wartość ta z kolei różni się w zależności od statusu kredytobiorcy. Dla singli maksymalna wartość nieruchomości wynosi 700 tysięcy złotych, natomiast dla par, które ubiegają się o kredyt 2%, ta kwota wynosi 800 tysięcy złotych.


0Dla osób, które nie posiadają wystarczających oszczędności na pokrycie wymaganego wkładu własnego, istnieje możliwość skorzystania z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program ten stanowi odpowiedź na potrzeby osób, które nie mogą spełnić wymogów dotyczących wkładu własnego. Dzięki temu programowi, kredytobiorcy mogą uzyskać kredyt 2% bez konieczności wniesienia własnych środków na poczet wkładu własnego.


Bezpieczny kredyt hipoteczny: procedura ubiegania się o kredyt 2% i niezbędne dokumentu


Procedura aplikacji o kredyt 2% jest zbliżona do typowej procedury kredytu hipotecznego, jednak ze względu na specyfikę programu, istnieją pewne dodatkowe wymogi. Kluczowym krokiem jest skompletowanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą stabilność finansową i spełnienie warunków programu.


Do dokumentów tych należą:


  • dowód tożsamości i ewentualnie zaświadczenie o stanie cywilnym – ustalenie wieku i statusu cywilnego jest istotne, aby spełnić kryterium wieku oraz w przypadku małżeństwa – by jedna osoba spełniała wymóg wiekowy;
  • dokumenty dochodowe – w banku trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu. Mogą to być zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, odcinki wypłaty czy zeznania podatkowe;
  • dokumenty dotyczące nieruchomości – bank będzie potrzebował dokumentów potwierdzających wartość i stan prawny kredytowanej nieruchomości. Mogą to być umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, dowód własności działki czy projekt budowlany.

Warto zaznaczyć, że banki w procesie oceny zdolności kredytowej uwzględniają specyfikę programu, co może skutkować wyższą zdolnością kredytową danej osoby, często o około 30-40%. Może to zwiększyć dostępność kredytu oraz pozwolić na zakup nieruchomości o wyższej wartości.


Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, okres spłaty i warunki utraty dopłaty do kredytu w procent


Kredyt 2% charakteryzuje się specyficznym okresem spłaty i dopłatami rządowymi. W pierwszym okresie, który trwa przez pierwszych 10 lat, kredytobiorca spłaca pożyczkę według zasady malejących rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym oprocentowanie wynosi 2% plus marża banku. Rozwiązanie to pozwala obniżyć ratę w początkowych latach spłaty.


Istnieją jednak pewne sytuacje, które mogą prowadzić do utraty dopłat od państwa. Przede wszystkim, jeśli mieszkanie skredytowane zostanie sprzedane przed upływem dziesięciu lat od zaciągnięcia kredytu, może to skutkować utratą praw do dopłat. Podobnie, wynajęcie mieszkania, zmiana przeznaczenia nieruchomości (na przykład z mieszkania na biuro), czy nadpłaty przewidziane programem w określonym okresie.


Program „Bezpieczny kredyt 2 procent” to atrakcyjna oferta wielu dla młodych Polaków, którzy marzą o swoim pierwszym mieszkaniu. Warto jednak dokładnie poznać warunki i zasady tego programu oraz ewentualnie skonsultować się z ekspertami finansowymi przed podjęciem decyzji, aby była ona w pełni świadoma. Należy bowiem dodać, że kredyt mieszkaniowy to zobowiązanie na wiele lat, a spłata kredytu to poważne obciążenie dla domowego budżetu.