Kara za brak świadectwa energetycznego - kiedy obowiązuje
Blog

Skontaktuj się z nami

16-08-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Kara za brak świadectwa energetycznego - kiedy obowiązuje?


Świadectwo energetyczne budynku to dokument, o którym od pewnego czasu głośno jest w mediach. Otóż zgodnie z przepisami wiele osób musi mieć certyfikat energetyczny budynku, którego jest właścicielem. Co więcej, za brak tego dokumentu grożą kary.


Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej?


Świadectwo energetyczne budynku, inaczej certyfikat energetyczny budynku, jest to dokument, w którym określona została wielkość zapotrzebowania na energię, jaka jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Chodzi więc tutaj o energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia.

Certyfikat energetyczny budynku został wprowadzony na mocy prawa europejskiego.


Celem przepisów jest zwiększenie świadomości energetycznej ludzi, a także promowanie energooszczędnych rozwiązań w budownictwie.

Każde świadectwo energetyczne zawiera informacje, które pozwalają właścicielowi danej nieruchomości lub najemcy ocenić roczne zużycie energii, a co za tym idzie, oszacować koszty związane z jej zakupem. Ponadto sporządzenie świadectwa energetycznego może być przydatne w przypadku planowania termomodernizacji budynku.


Kto musi mieć świadectwo energetyczne?


Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do posiadania świadectwa energetycznego zobowiązani są właściciele lub zarządcy budynków, jeżeli zamierzają oni zbyć nieruchomość w drodze umowy sprzedaży albo na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź też ją wynająć.


Mając na uwadze powyższe, należy dodać, iż certyfikat energetyczny budynku lub świadectwo energetyczne mieszkania trzeba przekazać nabywcy nieruchomości lub najemcy.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie sprzedaż lub najem może dotyczyć części budynku. W takim przypadku uzyskanie świadectwa energetycznego jest wymagane dla tejże części. Natomiast w przypadku umów najmu obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości nie podlega żadnej weryfikacji. Oznacza to, że najprawdopodobniej obowiązek ten będzie martwy przynajmniej do czasu wystąpienia konfliktu pomiędzy właścicielem a najemcą. Wówczas ten ostatni może zawiadomić organy administracji o tym, że nie otrzymał świadectwa energetycznego podczas zawierania umowy najmu.


Kary za brak świadectwa energetycznego


Brak ważnego świadectwa energetycznego wiąże się z możliwością nałożenia kary na właściciela budynku. Sankcja ta ma wymiar administracyjny i może sięgać nawet 5 tys. zł.

Warto jednak zwrócić uwagę na następującą kwestię. Otóż podczas zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości notariusz poinformuje strony o obowiązku przekazania świadectwa energetycznego.


Kolejną rzeczą jest problem własności budynku. Mianowicie może ona przysługiwać osobie fizycznej oraz osobie prawnej. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak ustalenie, kto konkretnie jest odpowiedzialny za dany czyn. Jeżeli nie będzie ono możliwe, wówczas nie będzie można nałożyć kary. Warto również zaznaczyć, iż - przynajmniej teoretycznie - odpowiedzialnym może być pełnomocnik osoby prawnej, aczkolwiek takie stwierdzenie nie jest zgodne z dyspozycjami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Otóż w myśl przepisów tego aktu pełnomocnik działa ze skutkiem na rzecz swojego mocodawcy.


Świadectwo energetyczne stało się kolejnym obowiązkiem dla wielu właścicieli i zarządców nieruchomości. Brak tego dokumentu może wiązać się z sankcją w postaci kary pieniężnej. Niemniej jednak w niektórych przypadkach obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości będzie z pewnością martwy.