Ekorozwiązania w IT - co czeka firmy?
Blog

Skontaktuj się z nami

19-03-2024
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Trendy ekologiczne mają wymiar globalny i z całą pewnością nie ominą one również branży IT. Zdaniem analityków sektor ten do 2030 roku potroi swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które uczynią tę branżę bardziej przyjazną dla środowiska.

 

 

Kryzys klimatyczny i branża IT – konieczność nowych rozwiązań

Firma consultingowa BCG Platinion przeprowadziła badanie pod nazwą „Green IT in CEE” („Zrównoważony rozwój branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej”). Wynika z niego, że przedstawiciele tego sektora mają coraz większą świadomość ekologiczną. W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę, że tylko 27 z 358 badanych organizacji z Polski, Czech i Węgier można uznać za liderów Green IT. Z kolei 28,8% ankietowanych przedsiębiorstw określiło już swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem, a 67,3% przyznało, że nie dokonuje pomiarów emisji gazów cieplarnianych, która wynika z wykorzystywania nowych technologii.

 

Jak wynika z opracowania przygotowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, sektor teleinformatyczny prowadzi działalność w różnych obszarach. To przede wszystkim produkcja urządzeń elektroniki użytkowej, organizowanie centrów danych i sieci komunikacyjne, a także wykorzystywanie różnego rodzaju sprzętu, na przykład komputerów, drukarek, czy też skanerów. Zgodnie z prognozami 2030 roku udział całej branży w globalnej emisji gazów cieplarnianych ma wynieść około 23%, natomiast w 2040 roku ma on spaść do 14%.

 

Tak wysoki udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych wynika przede wszystkim z masowej produkcji urządzeń elektronicznych. Z tego względu konieczne są inwestycje w nowe technologie, które uczynią produkcję bardziej ekologiczną.

 

Green IT – kto działa na rzecz tej idei?

 

Oprócz globalnych marek oraz dużych, średnich i małych firm z sektora IT aktywnie zaangażowanych w działania proekologiczne, także globalne i regionalne organizacje podejmują wysiłki na rzecz propagowania i wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że w marcu 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła plan dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym mający na celu odbudowę ekologiczną po pandemii koronawirusa. Inicjatywa ta obejmuje sektory takie jak elektronika i informatyka, koncentrując się przy tym na zrównoważonych produktach, pozycji konsumentów i zamówieniach publicznych. Dodatkowo Unia Europejska systematycznie opracowuje nowe projekty legislacyjne z zakresu ekologii, finansuje ekoprojekty oraz prowadzi edukację obywateli w tym zakresie. Te działania ukierunkowane są na budowanie zrównoważonej przyszłości, w której ekologia odgrywa istotną rolę.

 

Ekologia jest koniecznością

 

O tym, że ekologia jest koniecznością, przekonanych jest coraz więcej osób z branży IT. Nierzadko wymaga to jednak zaktualizowania działalności całego przedsiębiorstwa, co bywa problematyczne. Konieczne bowiem staje się zaplanowanie działań o charakterze marketingowym i biznesowym. Wysiłek ten jest mimo wszystko opłacalny, albowiem każda firma chce być postrzegana jako przyjazna dla środowiska i nowoczesna. Co więcej, ekologiczne rozwiązania nierzadko przynoszę wymierne korzyści finansowe.

 

Ekorozwiązania w branży IT stają się koniecznością. Można się spodziewać, że w przyszłości pojawią się regulacje prawne nakładające na przedsiębiorstwa obowiązki związane z ich wdrażaniem. Być może zastosowane będą również programy wsparcia finansowego.