Co może być kosztem w firmie? Odpowiadamy!
Blog

Skontaktuj się z nami

21-09-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejszy post

Gotowe pomysły na biznes prosto do Twojej skrzynki

Wyślij

Co jest kosztem, a co nim nie jest? Uwaga na interpretacje podatkowe

Kwestia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest niezwykle istotna dla każdego przedsiębiorcy. Niektóre wydatki mogą zostać zakwalifikowane jako koszty, inne zaś nie. Ważne są tutaj interpretacje podatkowe, aczkolwiek niektóre z nich mogą być zaskakujące.


Utrzymanie i szkolenie psa


W interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2023 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.454.2023.1.MM) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że lekarz, który prowadzi działalność gospodarczą, może zaliczyć wydatki związane z utrzymaniem i szkoleniem psa do kosztów podatkowych. W omawianym przypadku chodziło o lekarkę psychiatrii dzieci i młodzieży, która przyjmuje pacjentów w swoim gabinecie.


Wnioskodawczyni wskazała, że przeszkoliła psa, który pełni rolę terapeuty podczas wizyt dzieci w gabinecie. Obecność zwierzęcia i możliwość głaskania go pomaga dzieciom w redukcji stresu związanego z wizytą u lekarza. Kobieta wyjaśniła również, że ponosi wydatki na utrzymanie psa, takie jak koszty wyżywienia (około 200 zł miesięcznie), opieki weterynaryjnej (około 300 zł za wizytę), szczepionek (około 70 zł rocznie), kursu dogoterapii (koszt około 1000 zł) i inne niezbędne nakłady.


W odpowiedzi dyrektor KIS potwierdził, że wszystkie wymienione przez lekarkę wydatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.


Wydatki na kontrahentów


Wydatki na kontrahentów od lat budzą wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców, a organy podatkowe nie pomagają ich rozwiać. Chodzi tutaj przede wszystkim o wydatki, które mają na celu zwiększenie komfortu kontrahentów.


W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) można znaleźć jedynie ogólne wytyczne, natomiast problem sprowadza się do rozstrzygnięcia konkretnych wydatków.


Teoretycznie zasada jest prosta – kosztem uzyskania przychodów mogą być udokumentowane koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania źródła przychodów, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w przepisach prawa podatkowego. W tych przepisach znajduje się bowiem katalog wydatków, które mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów, ale których nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.


Warto wskazać, że w tym katalogu znajdują się na przykład koszty reprezentacji, takie jak wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów, w tym również alkoholu. Część wydatków, które nie mają charakteru reprezentacji, fiskus pozwala jednak zaliczyć do kosztów.


Czy poczęstunek dla kontrahentów jest kosztem?


Wydatki na spotkania i imprezy z kontrahentami mogą być nieco problematyczne w kontekście kosztów podatkowych. Przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości zaliczenia ich do kosztów, ale narzucają pewne warunki. Kluczową kwestią jest to, czy dany wydatek ma znamiona „reprezentacji”, czy też ma charakter działań związanych z marketingiem i reklamą.


Minister Finansów wydał w dniu 25 listopada 2013 r.  interpretację dotyczącą wydatków na reprezentację (sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521). Wynika z niej, że wydatki na drobne poczęstunki, napoje czy posiłki podczas rozmów z kontrahentami nie powinny być wyłączane z kosztów podatkowych. To oznacza, że jeśli oferujemy np. kawę, herbatę, czy kanapki podczas spotkań biznesowych, to te wydatki mogą być uznane za koszty podatkowe.


Jednakże sprawa staje się bardziej skomplikowana w przypadku organizacji jubileuszy firmowych. Oczywiście firmy chętnie zapraszają swoich kontrahentów na takie okazje, ale fiskus uważa, że tego typu wydatki nie mogą być traktowane jako koszty podatkowe. Argumentuje to w następujący sposób – organizacja takich wydarzeń bardziej służy budowaniu pozytywnego wizerunku firmy niż zwiększeniu przychodów czy zabezpieczeniu ich źródła. Podobnie jest z zaproszeniem klientów do loży VIP na mecze piłki nożnej. Fiskus nie pozwala uznać tych wydatków za koszt podatkowy, aczkolwiek z pewnością budują one relacje z klientami.


Kolejną kwestią są prezenty dla kontrahentów. Mianowicie wybór odpowiedniego prezentu jest kluczowy, ponieważ nie każdy może zostać uznany za koszt podatkowy. Drobne upominki o niewielkiej wartości, takie jak długopisy czy kubki, nie są bowiem uważane za wydatki reprezentacyjne i mogą być uznane za koszty. Jednakże, jeśli prezenty przekazywane są w bardziej uroczystych opakowaniach, na przykład alkohole czy słodycze, fiskus może uznać to za wydatek reprezentacyjny.