Zmiany w Polskim Ładzie w 2023 roku – część III
Blog

Skontaktuj się z nami

20-03-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rok 2023 przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym, które dotyczą Polskiego Ładu. Mają one doniosłe znaczenie dla każdego podatnika, ponieważ wpływają na wysokość należności względem fiskusa. To także zmiany w tarczy antyinflacyjnej oraz regulacjach istotnych dla przedsiębiorców.


Wraca VAT


Obniżenie podatku VAT paliw oraz energii pozwoliło zahamować wzrost inflacji, co było korzystne nie tylko dla konsumentów, ale i przedsiębiorców. W niektórych przypadkach doszło nawet do zwolnienia z podatku.


Wraz z końcem 2022 roku przyjęta przez ustawodawcę tarcza antyinflacyjna przestała obowiązywać, co doprowadziło do powrotu poprzednich stawek podatku VAT. Przedstawiają się one w następujący sposób:

  • gaz ziemny – z 0% do 23%;
  • energia elektryczna – z 5% do 23%;
  • ciepło systemowe – z 5% do 23%;
  • paliwa silnikowe – z 8% do 23%;
  • nawozy – z 0% do 8%.


To jednak nie wszystko, ponieważ w 2023 roku przestaną również obowiązywać preferencyjne stawki podatku akcyzowego. Stanie się to dopiero po upływie 6 miesięcy. Chodzi tutaj o żywność, na którą wydatki pochłaniają znaczną część domowych budżetów.

Ustawodawca zapowiedział nowe rozwiązania, które mają zapewnić ochronę przed wysokimi cenami. Jest to wprowadzenie maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu, a także dodatki elektryczne i gazowe.


Nowe stawki i limity


Wzrost cen oraz minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia doprowadził do wzrostu niektórych danin publicznych. Wśród nich należy wskazać na przykład podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu.


Z kolei przedsiębiorców najbardziej zainteresuje wzrost składek opłacanych co miesiąc na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tegoroczna podwyżka jest naprawdę wysoka. Otóż w przypadku firm, które nie korzystają z preferencyjnych stawek, wynosi ona 207,20 złotych.


Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i zostały opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyżki nie ominęły także osób rozliczających się za pomocą karty podatkowej.


Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie stawki liniowej, mogą natomiast odliczyć większą kwotę z tytułu składki zdrowotnej. Mianowicie limit wzrósł z 8 700 złotych do 10 200 złotych.


Rodzice mogą skorzystać z kolei z ulgi na dziecko, ulgi 4+ bądź ulgi dla samotnych. Co ważne, możliwość ta obejmuje także rodziców dorosłych dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia. Należy jednak spełnić pewne kryterium – roczne dochody dziecka nie mogą przekroczyć dwunastokrotności renty socjalnej, która w 2023 roku 1 588,44 złotych (19 061,28 złotych rocznie).


Rozliczenie prywatnego najmu tylko ryczałtem


Rozliczenie prywatnego najmu mieszkania od 2023 roku możliwe jest wyłącznie w ramach ryczałtu. Oznacza to, że nie będzie już można korzystać ze skali podatkowej.


Jeżeli roczny przychód z najmu nie przekroczy 100 000 złotych, wówczas stawka podatku wyniesie 8,5%. Po przekroczeniu tego progu wzrośnie ona do 12,5%. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz – mianowicie nie ma już możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej w dalszym ciągu możliwe jest rozliczanie nie tylko ryczałtem, ale też według skali podatkowej oraz w sposób liniowy.


Rok 2022 był dla wielu osób trudny, co było spowodowane galopującą inflacją. Z tego względu ustawodawca wprowadził rozwiązania mające na celu ulżenie osobom prywatnym i przedsiębiorcom. Część z nich utraciła swoją moc z końcem ubiegłego roku. Z kolei nowy rok przyniósł wiele zmian podatkowych istotnych dla każdego. Warto wiedzieć, na jakie preferencje można liczyć podczas najbliższych rozliczeń.