Zmiany w Polskim Ładzie w 2023 roku – część II
Blog

Skontaktuj się z nami

15-03-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

W drugiej części przeglądu zmian w Polskim Ładzie zostaną omówione kolejne kwestie podatkowe. Okazuje się bowiem, że rok 2023 przyniósł w tym zakresie szereg nowych regulacji, które zainteresują wielu podatników. Co zatem jeszcze zmieniło się w Polskim Ładzie?


Hipotetyczny podatek należny


Problem hipotetycznego podatku należnego może wzbudzać pewien niepokój u wielu podatników. Należy jednak podkreślić z całą stanowczością, że nie jest to żadna nowa danina. Wręcz przeciwnie, rozwiązanie to jest korzystne dla osób, które mogą z niego skorzystać.


Żeby wyjaśnić, o co dokładnie chodzi z hipotetycznym podatkiem należnym, należy cofnąć się do pierwszych założeń Polskiego Ładu. Otóż jednym z początkowych rozwiązań była ulga dla klasy średniej, która – jak się później okazało – przysporzyła wielu problemów z jej rozliczaniem. To właśnie z jej powodu wprowadzono pierwszy pakiet poprawek do Polskiego Ładu, na mocy którego zlikwidowano tę ulgę, a zamiast tego obniżono podatek dochodowy z 17% do 12%, co spotkało się z dobrym przyjęciem zarówno podatników, jak i ekspertów.


Może się jednak okazać, że dla części osób ulga dla klasy średniej byłaby korzystniejsza niż obniżenie podatku. Stąd urząd skarbowy obliczy hipotetyczny podatek należny i jeśli okaże się, że wysokość daniny przy zastosowaniu poprzednich rozwiązań niższa niż obecnie, wówczas zastosuje rozliczenie korzystniejsze dla podatnika. Co ważne, nie będzie to wymagało składania żadnego wniosku, wszystko będzie mieć miejsce w sposób „automatyczny”.


Zmiana formy opodatkowania


Osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź czerpiące dochody z najmu muszą wybrać formę opodatkowania. Zawsze dokonany wybór obowiązywał przez cały rok, jednakże po wejściu w życie ostatnich poprawek do Polskiego Ładu jest inaczej. Mianowicie w związku z reformą systemu podatkowego może okazać się, że rozliczenie na podstawie zasad ogólnych (według skali podatkowej) będzie dla niektórych osób korzystniejsze niż podatek liniowy albo ryczałt. Z tego właśnie względu ustawodawca przewidział możliwość zmiany formy opodatkowania ze skutkiem wstecznym, czyli za cały 2022 rok.


Co ważne, by skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest rozliczenie się na formularzu PIT-36, a nie PIT-28 czy też PIT-36L. Z kolei osoby będące wynajmującymi muszą założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów.


PIT-2 po nowemu


Wraz z początkiem 2023 roku zaczął obowiązywać nowy wzór formularza PIT-2. Najważniejszą kwestią jest jednak to, że znajdzie on teraz zastosowanie w wielu różnych przypadkach. Mianowicie chodzi tutaj o następujące sytuacje:

  • upoważnienie płatnika do stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek;
  • zgłoszenie zamiaru rozliczenia podatku z małżonkiem lub jako samotny rodzic;
  • zgłoszenie zamiaru korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów – chodzi tutaj o osoby, które dojeżdżają do pracy;
  • zgłoszenie zamiaru korzystania z ulgi na powrót, ulgi 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów;
  • wnioskowanie o niestosowanie ulgi dla młodych albo pracowniczych lub autorskich kosztów uzyskania przychodów;
  • wnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek – w przypadku osób, których roczne dochody nie przekroczą 30 tysięcy złotych, a więc kwoty wolnej od podatku);
  • wycofanie poprzednich wniosków lub oświadczeń w razie zmiany faktycznej sytuacji podatnika.


Co ważne, z PIT-2 mogą skorzystać teraz nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale także ci, którzy wykonują swoje obowiązki w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.


Zmiany w systemie podatkowym, które weszły w życie z początkiem 2023 roku, będą odczuwalne dla większości podatników. Tego rodzaju nowinki jak na przykład hipotetyczny podatek należny mogą okazać się korzystne z punktu widzenia domowego budżetu, co ucieszy wiele osób. To również kolejne uproszczenia, na które tak bardzo czekali specjaliści z zakresu prawa podatkowego.