Zmiany w Polskim Ładzie w 2023 roku – część I
Blog

Skontaktuj się z nami

13-03-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Rok 2023 przyniósł kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Są one wynikiem uwag i problemów wynikających ze stosowania dotychczas obowiązujących przepisów. Co zatem zmieni się w najważniejszym programie gospodarczym rządu Zjednoczonej Prawicy?Zmiany w rozliczeniach podatku PIT


W 2023 roku po raz pierwszy podatnicy rozliczą PIT według nowych zasad, czyli z uwzględnieniem Polskiego Ładu. Podstawowa zmiana dotyczy wysokości podatku. Otóż została ona obniżona z 17% do 12%, co z pewnością ucieszy wszystkich podatników. To jednak nie wszystko, albowiem podwyższona została kwota wolna od podatku. Jej wysokość to obecnie 30 tysięcy złotych. Dzięki temu część osób najmniej zarabiających w ogóle nie zapłaci podatku. Podwyższeniu uległ również drugi próg podatkowy, który zaczyna się teraz przy 120 tysiącach złotych. Nie ma natomiast możliwości odliczenia składki zdrowotnej.


Niektórzy mogą skorzystać z przewidzianych ulg, czyli tak zwanego „PIT zero”. Chodzi tutaj między innymi o ulgę na powrót z innego kraju, ulgę dla rodzin 4+, czy też ulgę dla pracujących seniorów.


Ze zmian powinni ucieszyć się przedstawiciele organizacji pozarządowych. Otóż od 2023 roku podatnicy mogą przekazać nie 1% swojego podatku, jak miało to miejsce dotychczas, ale 1,5%. Ustawodawca zdecydował się na takie rozwiązanie, aby zrekompensować organizacjom dobroczynnym ewentualne mniejsze wpływy wynikające z niższych stawek podatkowych.


Korzystna zmiana objęła rodziców dzieci niepełnosprawnych. Mianowicie wysokość przyznanych im rent nie będzie już doliczana do dochodów uzyskiwanych przez rodziców, konieczne więc będzie złożenie odrębnej deklaracji podatkowej. Będzie przy tym co prawda więcej formalności, jednakże dodatkowe zeznanie pozwoli skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku.


Każdy z podatników powinien pamiętać o obowiązujących terminach. Otóż zeznanie podatkowe można złożyć najwcześniej w dniu 15 lutego, a najpóźniej w dniu 2 maja.Kto może skorzystać z ulg podatkowych?


Skorzystać ulg podatkowych mogą jedynie określone kategorie osób. To jednak nie wszystko, albowiem wprowadzenie zdecydowanie wyższej kwoty wolnej od podatku spowodowało, że ulgi będą przynosić mniejsze korzyści.


Najlepszym tego przykładem jest ulga rehabilitacyjna, z której chętnie korzystały osoby niepełnosprawne oraz seniorzy. Wiele takich osób pobiera miesięcznie świadczenia w wysokości do 2,5 tysiąca złotych, co sprawia, że są one zwolnione z podatku dochodowego, czyli w takiej sytuacji prawo do skorzystania z ulgi nie przysługuje. Nie oznacza to jednak od razu, że w kieszeni niepełnosprawnych i seniorów pozostanie mniej pieniędzy. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach może okazać się, że pozostałe zmiany w systemie podatkowym pozwolą im zaoszczędzić większe sumy, niż miało to miejsce dotychczas.


Inaczej wygląda kwestia ulgi na dzieci. Mianowicie w jej przypadku obowiązuje dodatkowy zwrot, który przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym. Gdyby bowiem okazało się, że wysokość zobowiązania danego podatnika jest zbyt niska, będzie on mógł skorzystać ze wspomnianego przed chwilą zwrotu. Co jednak ważne, jego wysokość nie może być wyższa od składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, jakie zostały opłacone lub pobrane od podatnika.


Omówione powyżej zmiany w Polskim Ładzie obejmują swoim zakresem podatek dochodowy. Wszelkie uproszczenia w tej materii są pożądane nie tylko przez podatników, ale i ekspertów. Im prostszy jest system podatkowy, tym więcej osób decyduje na podjęcie różnego rodzaju działalności zarobkowej, co z kolei przekłada się na kondycję gospodarki.