Jakie zmiany w podatkach szykuje dla nas rok 2024?
Blog

Skontaktuj się z nami

21-07-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zapowiada się duża podwyżka podatków i opłat lokalnych. Okazuje się bowiem, że w 2024 r. stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od ciężarówek i autobusów oraz stawki opłat lokalnych mogą wzrosnąć nawet o 15%, co jak nie trudno się domyślić - ma związek z inflacją. Ile możesz zapłacić?


Inflacja uderza we wszystkoInflacja cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, co ma wpływ na wysokość stawki podatku od domów, mieszkań oraz innych podatków i opłat lokalnych. Ich wysokość uzależniona jest od poziomu inflacji w pierwszej połowie roku i wpływają na wysokość maksymalnych stawek na kolejny rok. Osoby zajmujące się zawodowo podatkami już alarmują, iż rekordowe wskaźniki inflacji w bieżącym roku przyczynią się do gwałtownego wzrostu stawek podatku od gruntów, mieszkań, domów, garaży i innych nieruchomości w przyszłym roku.


Ile wyniosą nowe maksymalne stawki?


Zmiany w podatkach będą dla wielu osób dotkliwe, co może przełożyć się na kondycję finansową gospodarstw domowych i firm. Należy jednak podkreślić, że wskazane poniżej stawki mają wymiar maksymalny.

W 2024 r. za każdy metr kwadratowy gruntów związanych z działalnością gospodarczą opłata wzrośnie o 18 gr, a kolei za pozostałe grunty o 10 gr więcej.

W przypadku metra kwadratowego mieszkania lub domu opłata wzrośnie o 15 gr (stawka wyniesie 1,15 zł), a za każdy metr kwadratowy garażu, który jest pomieszczeniem odrębnym od mieszkania lub domu, stawka wzrośnie o 1,46 zł (wyniesie 11,17 zł).


Stawki podatków od poszczególnych rodzajów gruntów i budynków oraz opłat lokalnych będą przedstawiać się następująco:


działka, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza – wzrost o 100 zł za 1000 metrów kwadratowych;


mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych – wzrost o 7,5 zł;


miejsce postojowe dla samochodu w bloku – wzrost 1,46 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej.


Jeśli zaś chodzi o podatki od nieruchomości firmowych, sprawa przedstawia się w następujący sposób:


grunty – wzrost o 180 zł za 1000 metrów kwadratowych;

budynek biurowy o powierzchni 400 metrów kwadratowych – wzrost o 1728 zł;

Natomiast podatek od samochodów ciężarowych i autobusów wzrośnie o 153,03 zł w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.


Wzrosną także opłaty lokalne. W typ przypadku będzie to:


opłata targowa – 1096,39 zł za dzień handlu;

opłata uzdrowiskowa – wzrost o 81 gr za każdy dzień pobytu w miejscowości uzdrowiskowej (6,21 zł);


opłata za posiadanie psa – wzrost o 22,65 zł za każdego czworonoga (173,65 zł).


Wzrost podatków za domy i mieszkania - czy sprawa jest przesądzona?


Jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, stawki, o których była mowa, mają charakter maksymalny. W praktyce oznacza to, że w danej gminie mogą być one niższe. Dlaczego? Otóż ostateczne stawki podatków i opłat lokalnych ustala każda gmina na jesieni każdego roku, z kolei stawki maksymalne są ustalane przez Ministerstwo Finansów. Niemniej jednak w przepisach przyznano kompetencje do podjęcia ostatecznej decyzji radnym gmin i miast.


Inflacja jest zjawiskiem, które ma wpływ na wysokość wielu opłat, jakie ludzie ponoszą w swoim codziennym życiu. Najlepszym tego przykładem są podatki i opłaty lokalne. Na szczęście ostateczna decyzja w przedmiocie ich wysokości należy do poszczególnych gmin, dzięki czemu mieszkańcy mogą liczyć, że podwyżki nie będą aż tak dotkliwe.