Zmiany dotyczące kar za zatrudnianie „na czarno”
Blog

Skontaktuj się z nami

11-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Konsekwencje dla pracodawcy za zatrudnienie na czarno

 

Tak zwana praca na czarno bez umowy jest jedną z największych patologii polskiego rynku pracy. W rzeczywistości tracą na niej wszyscy – pracownik, pracodawca oraz państwo. Zdając sobie sprawę ze skali tego zjawiska, rząd postanowił wprowadzić zmiany w karach za zatrudnianie bez umowy, które obowiązują od stycznia 2022 roku, czyli po wejściu w życie Polskiego Ładu. Co grozi pracodawcy za zatrudnianie na czarno? Na czym polegają nowe rozwiązania? A może pracujesz na czarno?

Dowiedz się z poniższego artykułu czy Ci coś za to grozi.

 

Wykonywanie pracy na czarno - odpowiedzialność wyłącznie pracodawcy

 

Zgodnie z nowymi przepisami odpowiedzialność za zatrudnienie bez umowy spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Otóż w razie takiego zatrudnienia będzie on musiał liczyć się z sankcjami natury prawnej. Oznacza to, że w razie wykrycia takiego procederu kara za pracę na czarno może wyglądać między innymi w następujący sposób – do przychodów wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zostanie doliczone wynagrodzenie pracownika zatrudnionego „na czarno” w wysokości minimalnej płacy, od którego konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego. Konsekwencje prawne pracy bez umowy mogą być jeszcze bardziej rozległe. Co więcej, tego rodzaju przychód powstanie w dniu wykrycia zatrudnienia bez umowy. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek zapłaty zaległych składek, jakie powinny zostać odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia bywają zatem mocno odczuwalne.

 

Zatrudnienie pracownika na czarno - czy pracownik odpowiada za pracę na czarno? 

 

Co grozi pracownikowi za pracę na czarno? Zasadniczą zmianą wprowadzoną na mocy Polskiego Ładu jest brak odpowiedzialności pracownika za zatrudnienie „na czarno”. Faktycznie nierzadko jest tak, że to pracodawca nie pozostawia wyboru i stawia sprawę jasno – pracujesz bez umowy albo wcale, przez co wiele osób zgadza się na takie warunki bez swojej winy.

 

Proceder pracy na czarno. Zmiany dla pracowników zatrudnianych na czarno

 

Teraz w przypadku wykrycia zatrudnienia „na czarno” to na pracodawcy ciążą wszelkie sankcje natury prawnej. Co więcej, pensja albo jej część, która otrzymywana jest „pod stołem”, nie będzie objęta podatkiem dochodowym, który musi zapłacić pracownik. Zatem konsekwencje dla pracownika pracy na czarno są znikome.

 

Praca na czarno konsekwencje: nieuczciwy straci podwójnie

 

Należy zwrócić uwagę, że zmiany, które weszły w życie z początkiem 2022 roku, mogą być bardzo obciążające dla nieuczciwych pracodawców. Przede wszystkim przyjęcie fikcji prawnej, w myśli której w razie zatrudnienia kogoś na czarno pracodawca uzyskuje dochód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, stanowi poważne obciążenie. Jego celem jest zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu. Podobnie rzecz ma się z wyłączeniem od możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem”. Mało tego, to pracodawca w razie wykrycia zatrudnienia „na czarno” poniesie najbardziej dotkliwą spośród możliwych konsekwencji – zapłaci zaległy podatek dochodowy za swojego pracownika oraz zaległe składki na ZUS.

 

W związku z powyższym nowe przepisy mogą zachęcić osoby pracujące bez umowy do zawiadamiania właściwych organów o tym, że pracują one nielegalnie. Zgłoszenie pracy na czarno może być zatem częstszym zjawiskiem. Dotychczas pracownicy również ponosili odpowiedzialność w razie wykrycia takiego procederu. Obecnie mogą oni być bardziej odważni w denuncjowaniu swoich nieuczciwych pracodawców. Ponadto groźba takiego doniesienia może stać się nawet elementem rozgrywki w razie ewentualnego konfliktu na linii pracownik – pracodawca ponieważ całą odpowiedzialność za pracę na czarno ponosi pracodawaca, a nie osoba zatrudniona na czarno.

 

Wszyscy na tym stracą: kary za pracę na czarno

 

Na zatrudnieniu „na czarno” tracą w rzeczywistości wszyscy. Pracownik otrzymuje co prawda więcej pieniędzy do kieszeni, jednakże od jego wynagrodzenia nie są pobierane składki na ZUS. Oznacza to, że jego emerytura będzie w przyszłości niższa, niż być powinna. Ponadto, jeżeli jest to jego jedyne źródło zatrudnienia, nie ma on prawa do korzystania w pełni z darmowej opieki zdrowotnej. Nielegalne zatrudnianie pracowników jest zatem nieopłacalne dla każdej ze stron.

Dla pracodawców oszczędność spowodowana pracą bez umowy daje zazwyczaj pozorną oszczędność. W razie wykrycia tego zjawiska muszą oni liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Co więcej, pracownik, który został zatrudniony w ten sposób, może czuć się w pracy dyskryminowany w związku z łamaniem swoich praw.

 

Praca „na czarno” jest także zjawiskiem negatywnym z punktu widzenia państwa. Mianowicie poprzez tego rodzaju zatrudnianie budżet państwa, do którego nie trafiają środki, jakie powinny zostać pozyskane z tytułu podatku dochodowego. To również mniej pieniędzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w konsekwencjach grożących za zatrudnianie „na czarno” są na tyle daleko idące, że mogą one zmniejszyć skalę tego zjawiska. Pracodawca zatrudniający na czarno powinien się nad tym wiele razy zastanowić. Tym bardziej że pracownikom nie grożą teraz żadne sankcje, jak miało to miejsce do niedawna. Jak bardzo nowe regulacje sprawdzą się w praktyce i czy nieuczciwi pracodawcy faktycznie mają powody do obaw, okaże się już niebawem.