Aktualizacja oprogramowania – zapisy w umowie.
Blog

Skontaktuj się z nami

14-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Aktualizacja oprogramowania jest niezwykle istotną czynnością z punktu widzenia użytkownika programu komputerowego. Dzięki niej może on zainstalować na swoim komputerze poprawki wykonane przez twórcę danej aplikacji. Wszelkie postanowienia dotyczące aktualizacji oprogramowania powinny być jednak uregulowane w umowie, tak aby użytkownik programu nie miał wątpliwości, na jakich warunkach jest ona dokonywana.


Czym jest aktualizacja oprogramowania? Pod pojęciem aktualizacji oprogramowania należy rozumieć zestaw przygotowanych zmian w programie komputerowym, którego celem jest udostępnienie użytkownikowi nowych funkcji, naprawa błędów lub poprawa działania danej aplikacji.


W tym kontekście można wyróżnić trzy rodzaje aktualizacji, którymi są:

  • hotfix – poprawka albo szybka naprawa błędów zawierająca pakiet informacji służących do rozwiązania jakiegoś problemu występującego w danej aplikacji; w praktyce ta forma aktualizacji jest ogłaszana przez twórcę, gdy błąd jest na tyle poważny, że jego naprawa nie może czekać do najbliższej przewidywanej aktualizacji;
  • aktualizacja zabezpieczeń – poprawka mająca na celu usunięcie wykrytych luk w zabezpieczeniach;
  • service pack – zbiór aktualizacji, poprawek i ulepszeń przygotowany w formie jednego pakietu.

Czy warto zaktualizować oprogramowanie? Specjaliści z zakresu informatyki zalecają, aby wszelkie aktualizacje wykonywać na bieżąco. W ten sposób można nie tylko poprawić poziom bezpieczeństwa, ale i sprawność działania programów. Coraz częściej słyszy się bowiem o różnego rodzaju cyberatakach, które mają na celu nie tylko kradzież pieniędzy, ale i wyłudzenie danych osobowych. Te ostatnie mogą mieć wbrew pozorom niezwykle istotną wartość. Niektórzy są nawet w stanie zapłacić za dostęp do bazy danych osobowych, która została zdobyta w nielegalny sposób.


Nie warto również łudzić się, że cyberataki nie przydarzają się tak zwanym „zwykłym ludziom”, a wyłącznie instytucjom oraz korporacjom. Tego typu zdarzenie może bowiem przytrafić się dosłownie każdemu, na przykład podczas korzystania z bankowości elektronicznej, czy też przechowywania na dysku plików o bardzo istotnym znaczeniu.


Rola zapisów w umowie Wszelkie regulacje dotyczące sposobu aktualizacji oprogramowania powinny być zawarte w umowie licencyjnej zawieranej przez użytkownika aplikacji z jego twórcą. Jej postanowienia powinny odnosić się do takich kwestii jak przebieg ich wdrażania (kiedy, czy będą one udostępniane za pośrednictwem Internetu, czy będą się one instalować automatycznie, czy też to użytkownik będzie decydował o aktualizacjach), czego będą dotyczyć aktualizacje (poprawki zabezpieczeń, udostępnienie użytkownikowi nowych funkcji) oraz czy będą one odpłatne, czy też nie. Dzięki temu użytkownik nie będzie miał żadnych wątpliwości dotyczących korzystania z programu, na który zakupił licencję. Będzie również wiedział, czy może liczyć na wsparcie twórcy.

Aktualizacja oprogramowania powinna być rutynową czynnością dla każdego użytkownika. W ten sposób może on bowiem zwiększyć bezpieczeństwo, a także uzyskać nowe funkcje programów, z których korzysta. Wszelkie kwestie z tym związane powinny być jednak uregulowane w umowie, aby użytkownik miał pewność dotyczącą przewidywanego wsparcia ze strony twórcy danej aplikacji.