Zapis windykacyjny - na czym polega i co daje? | 2022
Blog

Skontaktuj się z nami

15-12-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Spadkodawca, jeżeli sporządza testament w formie aktu notarialnego, może postanowić, że wskazana przez niego osoba nabędzie z chwilą jego śmierci określony składnik spadku. Daje mu to możliwość precyzyjnego zadecydowania o tym, jakie przedmioty po jego śmierci przypadną konkretnym osobom. Istotą zapisu windykacyjnego jest dokładne rozporządzenie swoim majątkiem. Z chwilą otwarcia spadku zapisobiorca nabywa konkretny składnik majątku i staje się prawowitym właścicielem danego elementu, np. córka otrzymuję działkę rolną, syn – motocykl i domek letniskowy, żona – samochód i połowę domu. Dzięki tak szczegółowemu rozporządzeniu swoim majątkiem, po stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd lub notariusza, pomija się etap dzielenia majątku na części. Zapisobiorcą, czyli osobą, na rzecz której sporządza się zapis może być osoba będąca zarówno spadkobiercą ustawowym, jak i spadkobierca testamentowy, czyli zupełnie niespokrewniony ze spadkodawcą.


Przedmiotem zapisu może być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, użytkowanie lub służebność ustanowiona na rzecz zapisobiorcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego nie może być określona kwota pieniężna. Zapis windykacyjny będzie nieskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku dany przedmiot nie należał do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Zapis windykacyjny nie może być również ustanowiony pod warunkiem lub terminem, np. syn otrzyma domek letniskowy pod warunkiem, że uzyska patent żeglarski. Nawet jeżeli taki zapis znajdzie się w testamencie, uznany jest on za nieważny, a zapisobiorca otrzymuje zapisaną mu rzecz. Należy jednak pamiętać, że jeżeli z treści zapisu wynikać będzie, że bez takiego zastrzeżenie zapis nie byłby uczyniony, zapis windykacyjny jest nieważny i wywołuje jedynie skutki zapisu zwykłego. Zapisobiorca, który przyjmie spadek odpowiada również za długi spadkowe. Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości zapisu windykacyjnego, którego wartość obliczana jest według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Wysokość odpowiedzialności jest proporcjonalna do wartości otrzymanego przysporzenia. Zapis windykacyjny nie uchroni również zapisobiorców przez roszczeniem o zapłatę zachowku, o który dochodzić mogą osoby uprawnione.