Wdrożenie oprogramowania w firmie a infrastruktura IT

Blog

Skontaktuj się z nami

27-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wdrożenie oprogramowania w firmie jest złożonym procesem, w ramach którego należy uwzględnić wiele elementów. Jednym z nich jest infrastruktura informatyczna używana w danym przedsiębiorstwie. Co ważne, powinna być ona brana pod uwagę już na etapie projektowania nowego oprogramowania.Czym jest infrastruktura informatyczna przedsiębiorstwa?


Pod pojęciem infrastruktury informatycznej należy rozumieć kompleksowy zespół rozwiązań o charakterze sprzętowo-programowym i organizacyjnym, który stanowi podstawę wdrażania oraz eksploatacji systemów informatycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.


Jak zatem widać, infrastruktura informatyczna składa się z dwóch elementów – sprzętu i oprogramowania. Jeżeli chodzi o pierwszy z nich, należy tutaj wskazać takie urządzenia jak komputery osobiste, serwery, centra przetwarzania danych, koncentratory, routery, przełączniki oraz infrastrukturę budynku. Z kolei wśród stosowanego w danym przedsiębiorstwie oprogramowania wypada wskazać systemy zarządzania treścią (CMS), systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), systemy operacyjne, serwery WWW.Rodzaje infrastruktury informatycznej


W każdym przedsiębiorstwie można wyróżnić dwa rodzaje infrastruktury informatycznej. Pierwszym z nich jest tak zwana infrastruktura tradycyjna, czyli typowy sprzęt oraz programy. Można tutaj wskazać wspomniane już wcześniej komputery osobiste, serwery, centra przetwarzania danych, koncentratory, routery, przełączniki oraz infrastrukturę budynku. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, że tego rodzaju sprzęt wymaga zarówno energii, jak i przestrzeni fizycznej, w której może on funkcjonować. Tego rodzaju rozwiązania mogą więc nie spełniać oczekiwań firm, które nie dysponują odpowiednim zapleczem.

Alternatywą dla tradycyjnej infrastruktury jest infrastruktura chmurowa. To nowoczesne rozwiązanie, które oparte jest na dostępie do wirtualnej chmury danych. Mimo wszystko wymaga ona jednak korzystania z tradycyjnych komputerów oraz Internetu. Wszelkie dane zapisywane są we wspomnianej przed chwilą chmurze, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem Internetu.Uwzględnienie infrastruktury informatycznej na etapie wdrażania


Już na etapie wdrażania nowego oprogramowania powinna zostać uwzględniona infrastruktura informatyczna danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu nowe rozwiązania mogą zostać dopasowane do potrzeb i możliwości firmy. Co więcej, może się także okazać, że powstanie konieczność zakupu nowego sprzętu.


Wszystkie te kwestie powinny zostać uregulowane w umowie zawieranej z podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie oprogramowania. Przede wszystkim w kontrakcie powinien znaleźć się zapis, że twórca oprogramowania zapoznał się ze stanem firmowej infrastruktury. Dzięki temu można mieć pewność, że wdrażane rozwiązania będą dostosowane do warunków i możliwości danego przedsiębiorcy. Co ważne, to właśnie przedsiębiorca odpowiada za jakość infrastruktury w jego firmie. Warto więc zadbać o to, aby sprzęt był na tyle nowoczesny, by gwarantował bezproblemowe działanie wdrażanego oprogramowania.


Wdrażanie oprogramowania w firmie jest złożonym procesem, który wymaga szczególnej uwagi w wielu aspektach. Jednym z nich jest analiza posiadanej infrastruktury informatycznej. Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ musi być ona dopasowana do wdrażanego oprogramowania. Warto więc zawrzeć w umowie z jego dostawcą zapis mówiący o tym, że dostawca zapoznał się z posiadaną przez przedsiębiorcę infrastrukturą.