Wdrażanie oprogramowania w firmie a jakość łącza internetowego
Blog

Skontaktuj się z nami

27-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Aby wdrożenie oprogramowania w firmie było w ogóle możliwe, konieczne jest spełnienie pewnych warunków, także natury czysto technicznej. Jednym z nich jest posiadanie odpowiedniej jakości łącza internetowego. Dlaczego kwestia ta jest tak ważna? Jak sprawdzić, czy obecne łącze internetowe będzie wystarczające dla nowego oprogramowania? Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule.


Łącze internetowe - informacje podstawoweŁącze internetowe to nic innego jak połączenie sprzętu z infrastrukturą danego dostawcy usług. Może mieć ono postać przewodową bądź bezprzewodową (WiFi).


Najważniejszą cechą łącza internetowego z punktu widzenia jego użytkownika jest szybkość. Mają na nią wpływ dwa parametry. Pierwszym z nich jest szybkość pobierania danych przez urządzenia podłączone do sieci. To właśnie ten czynnik decyduje o tym, ile czasu zajmuje na przykład pobieranie maili, oglądania filmów czy też jak sprawnie działają wideokonferencje. Szybkość pobierania danych mierzona jest w megabitach na sekundę (Mbps lub Mb/s) – im wartość ta jest większa, tym lepiej. Drugim parametrem jest natomiast szybkość wysyłania danych. Ma ona wpływ na to, jak długo trzeba czekać na przykład na przesłanie dużego pliku. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mierzy się ją w megabitach na sekundę.


Jakość łącza internetowego decyduje o komforcie korzystania z sieci. W warunkach firmowych jest to o tyle istotne, że za pomocą Internetu przesyłane są dokumenty, a także odbywa się komunikacja pracowników. Tego typu operacje powinny odbywać się więc bez żadnych zakłóceń.


Niezawodność to podstawaFirmowe łącze internetowe powinno być nie tylko szybkie, ale i niezawodne. Nikt bowiem nie lubi, kiedy nie może uzyskać połączenia z siecią, bądź gdy pojawiają się inne problemy związane z przesyłaniem lub pobieraniem plików, a już szczególnie w firmie, gdzie dostęp do Internetu jest jednym z warunków zarabiania. Istotny wpływ na niezawodność łącza internetowego ma stabilność infrastruktury aktywnej w warstwie dostępowej i dystrybucyjnej, na podstawie której zbudowana została sieć danego dostawcy usług. Powinna ona gwarantować redundancję w aspekcie fizycznym oraz logicznym, który przejawia się w zastosowanym modelu sieci.


Wdrożenie oprogramowania a łącze internetoweŁącze internetowe o odpowiednich parametrach zapewnia możliwość szybkiego i bezproblemowego korzystania z sieci. Jak już zostało powiedziane, powinno ono umożliwiać swobodne korzystanie z takich rozwiązań jak na przykład poczta elektroniczna oraz wideokonferencje, które stały się w ostatnich latach niezwykle popularne.


Wdrożenie oprogramowania w przedsiębiorstwie wiąże się z koniecznością świadczenia usług serwisowych ze strony jego dostawcy. Za pośrednictwem dostępu do Internetu odbywają się na przykład aktualizacje oraz konsultacje dotyczące funkcjonowania oprogramowania. Z tego względu konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków dotyczących prywatności. Warto więc zadbać o właściwej jakości VPN. W tym celu najlepiej zdać się na pomoc fachowców, którzy doskonale znają się na zagadnieniach z zakresu funkcjonowania sieci internetowych oraz cyberbezpieczeństwa. Oczywiście wszystkie kwestie z tym związane powinny zostać uregulowane w umowie.


Wdrażanie oprogramowania w firmie wymaga odpowiedniego zaplecza, także technicznego. Jednym z najważniejszych elementów w tym zakresie jest łącze internetowe. Powinno być ono na tyle szybkie oraz stabilne, aby gwarantować bezproblemową pracę nowego oprogramowania. Warto więc sprawdzić parametry łącza, a najlepiej powierzyć to profesjonalistom.