Utrata renomy firmy – groźny skutek hejtu w Internecie

Blog

Skontaktuj się z nami

09-12-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Dla wielu przedsiębiorców Internet jest znakomitym narzędziem służącym do promocji oraz kreowania swojego wizerunku wśród potencjalnych klientów. Niekiedy jednak spotykają się oni w sieci z hejtem, który potrafi zniweczyć szereg działań podejmowanych od wielu miesięcy. Wskutek obraźliwych komentarzy można bowiem utracić renomę. Jak sobie z tym radzić?


Renoma firmy - pracuje się na nią latamiRenoma firmy to inaczej jej dobre imię. Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak ciężko jest ją zbudować. W tym celu konieczne jest podejmowanych licznych działań marketingowych, nawiązywania kontaktów, a także świadczenia swoich usług bądź oferowania wytworzonych towarów najwyższej jakości, aby klienci za jakiś czas zechcieli wrócić.


Aktywności, o których mowa powyżej, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów od razu. Nierzadko potrzeba wielu miesięcy, a nawet lat, aby zbudować pozycję firmy na rynku i zdobyć zaufanie klientów, co wiąże się także z wydatkami. Z tego względu wszelkie działania wymierzone w dobre imię przedsiębiorstwa mogą być dla niego niezwykle szkodliwe.


Hejt przedsiębiorstwa w internecieInternet stał się dla wielu przedsiębiorców przestrzenią, w której mogą oni nie tylko promować swoje towary i usługi, ale i budować swój wizerunek profesjonalisty. Korzystanie z sieci wiąże się jednak z pewnymi zagrożeniami. Nie brakuje bowiem osób, które lubią dokuczać innym i niekiedy robią to w sposób wyjątkowo wulgarny i obraźliwy.


Hejterzy śledzą nierzadko profile firm w mediach społecznościowych. Kiedy zobaczą nowy wpis promocyjny lub informacyjny, korzystają z okazji, aby oczernić przedsiębiorcę. Tego typu działania mogą wyczerpywać znamiona czynów opisanych w przepisach prawa.


Otóż na gruncie prawa karnego hejt przedsiębiorstwa może zostać zakwalifikowany jako czyn stypizowany w art. 212 Kodeksu karnego. W § 1 tegoż artykułu postanowiono, że kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeśli natomiast sprawca dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Inną kwestią jest naruszenie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Gdyby wskutek naruszenia została wyrządzona szkoda, przedsiębiorca może żądać jej naprawienia.


Należy również dodać, że rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Z tego tytułu przedsiębiorcy przysługują roszczenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co ważne, ich podniesienie nie zamyka drogi do wniesienia powództwa z powodu naruszenia dóbr osobistych.


Czy warto bronić renomy swojej firmy?Oczywiście, że tak. Zbudowanie renomy przedsiębiorstwa kosztuje wiele pracy, czasu, a nierzadko też pieniędzy. Natomiast zniszczyć ją można w ciągu kilku chwil. Z tego względu najlepiej nie czekać, tylko podjąć zdecydowane kroki, kiedy zostaną wykryte przejawy hejtu. Co można zrobić? Otóż dobrze jest odpowiedzieć na negatywne komentarze. Jeżeli ich autorem jest niezadowolony klient, można spróbować wyjaśnić sytuację i wynagrodzić mu niedogodności. Gdyby jednak były one spowodowane zwyczajną złośliwością, wówczas można obrócić sytuację w żart. W ten sposób inni obserwujący będą mogli zobaczyć, że opublikowane przez hejtera materiały są absurdalne i nie należy traktować ich poważnie.


Renoma to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie może posiadać firma. Jest ona budowana przez długi czas, kosztem niemałych nakładów pracy i pieniędzy. Dlatego też należy reagować na wszelkie przejawy hejtu i nie obawiać się korzystać z pomocy specjalistów zajmujących się zwalczaniem tego zjawiska.