Ulgi dla seniorów w ramach Polskiego Ładu

Blog

Skontaktuj się z nami

27-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Ulga podatkowa dla seniorów

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono wiele zmian istotnych dla seniorów. Ulgi te mają na celu poprawę sytuacji materialnej emerytów. Na szczególną uwagę zasługuje ulga podatkowa, z której można skorzystać w razie rezygnacji z pobierania emerytury na rzecz kontynuowania aktywności zawodowej. Co warto wiedzieć na ten temat? I jak rozliczyć ulgę dla seniora?


Zwolnienie z podatku pit dla seniora - kto może skorzystać? 


Zasady ulgi dla seniorów 


Ulga podatkowa dla osób starszych: ze zwolnienia z podatku dochodowego mogą skorzystać osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny. Dla kobiet jest to 60 lat, natomiast dla mężczyzn, 65 lat. Zatem ulga podatkowa dla emerytów uzależniona jest głównie od wieku.

Drugim z warunków jest czasowa rezygnacja z pobierania świadczenia (emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej oraz uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego) przy jednoczesnym kontynuowaniu aktywności zawodowej. Oczywiście po zakończeniu pracy możliwe jest przejście na emeryturę bądź inne przysługujące świadczenie.


Ulga podatkowa dla pracujących emerytów - ograniczenie


Istnieje jednak pewne ograniczenie. Otóż senior nie zapłaci podatku dochodowego, jeżeli jego dochody w ujęciu rocznym nie przekroczą kwoty 85 528 złotych. Co jednak ważne, osoba rozliczająca się według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych, może do tej sumy doliczyć jeszcze kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 30 000 złotych.

Jakie dochody wlicza się do ulgi?


Przychody objęte ulgą

Do ulgi, o której mowa w artykule, wliczają się przychody, których źródłem jest praca etatowa (wykonywana na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej bądź spółdzielczego stosunku pracy), z umów zlecenia zawartych z firmą oraz z działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku zachodzą jednak pewne ograniczenia w postaci wyboru formy opodatkowania. Mianowicie można się zdecydować wyłącznie na skalę podatkową, podatek liniowy, IP Box bądź ryczałt.


Kwota przysługującej ulgi:


Z kolei wliczeniu nie podlegają przychody wynikające z zasiłków, umów o dzieło oraz z praw autorskich (wyjątkiem są tutaj przychody uzyskane w ramach umowy o pracę). Ponadto nie wlicza się przychodów, które są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Konieczne jest złożenie oświadczenia


Osoby, które pracują na etacie bądź na podstawie umowy zlecenia, muszą złożyć pisemne oświadczenie u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, jeżeli chcą skorzystać z ulgi. Pismo to nie ma wzoru urzędowego. Powinno ono jednak zawierać takie elementy jak wskazanie miejsca i daty jego sporządzenia, oznaczenie osoby składającej oświadczenie (imię, nazwisko i adres) oraz pracodawcy bądź zleceniodawcy, treść i własnoręczny podpis.


Polski Ład to sztandarowy projekt gospodarczy rządu Zjednoczonej Prawicy, dla którego dużą część wyborców stanowią osoby na emeryturze. Nic więc dziwnego, że politycy postanowili zadbać o poprawę sytuacji materialnej tej grupy społecznej. Nowe rozwiązania umożliwiają emerytom zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku kontynuowania aktywności zawodowej.