Ulga na powrót, czyli nowa zachęta do powrotu do kraju

Blog

Skontaktuj się z nami

25-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu zaczęła obowiązywać tak zwana ulga na powrót - ulga przysługująca polskiemu obywatelowi. Żeby niej z niej skorzystać, należy spełnić warunki przewidziane w ustawie. Co zatem trzeba zrobić, aby zaoszczędzić na rozliczeniu z fiskusem i jaki jest zakres ulgi na powrót? Odpowiadamy czego trzeba dokonać, aby skorzystać z ulgi na powrót, kiedy dana osoba zdecyduje się na powrót do Polski.

Nowa ulga podatkowa: ulga na powrót - co to jest?


Ulga na powrót to ulga przysługująca polskiemu obywatelowi, która została wprowadzona wraz z pakietem ustaw określanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy mianem Polskiego Ładu. Mogą z niej skorzystać osoby, które wcześniej mieszkały za granicą, ale zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania i powrót do Polski.


Komu przysługuje ulga na powrót? Źródła przychodów ulgi na powrót.


Wyjaśniamy jak wyglądają szczegóły ulgi na powrót dla powracających z zagranicy i jakie są przychody objęte ulgą na powrót. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:


a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,


b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,


c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,


d) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44.


Przychody objęte ulgą na powrót: zwolnione od podatku dochodowego mogą być przychody w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 złotych w ciągu 4 następujących po sobie lat. Chodzi tutaj o środki uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej i z zasiłku macierzyńskiego. Muszą one zostać uzyskane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Tak po krótce wygląda sprawa z rozliczaniem ulgi na powrót.


Problem dowodów:

​​​​​​​Dokumenty ulgi na powrót: dany podatnik, aby uzyskać zwolnienie, o którym mowa powyżej, powinien udowodnić fakt, iż zamieszkiwał za granicą. Może to zrobić poprzez posiadanie certyfikatu rezydencji bądź innego dokumentu, który pozwoli na ustalenie prawa do zwolnienia. Może to być w zasadzie wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. W praktyce będzie to najczęściej umowa o pracę, zagraniczna historia zatrudnienia lub deklaracje podatkowe, a nawet umowa najmu mieszkania. Takie dokumenty zazwyczaj wystarczą, aby skorzystać z ulgi na powrót.


Co zrobić, aby uzyskać ulgę na powrót?

Którzy obywatele są uprawnieni do ulgi na powrót? Z ulgi na powrót mogą skorzystać osoby, które przeniosły się do Polski po dniu 31 grudnia 2021 roku bądź dopiero planują przeprowadzkę. Jak to zrobić? Otóż należy złożyć odpowiednie oświadczenie u swojego pracodawcy. Wówczas zaliczki na podatek dochodowy nie będą pobierane na bieżąco. Należy jednak podkreślić, iż oświadczenie, o którym mowa przed chwilą, powinno być zgodne ze stanem faktycznym. W przeciwnym razie składający je naraża się na odpowiedzialność karną.


Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie w przypadku, gdy danemu podatnikowi przysługują również inne ulgi, na przykład ulga dla młodych, ulga dla pracujących seniorów czy ulga dla rodzin 4+, wówczas limit w kwocie 85 528 złotych odnosi się do nich wszystkich.