Tworzenie systemu informatycznego – na co należy zwrócić uwagę?
Blog

Skontaktuj się z nami

29-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Stworzenie systemu informatycznego nie jest łatwym zadaniem zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy. Każda ze stron umowy musi bowiem wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności i wymagania, aby realizacja projektu przebiegła w sposób sprawny i była w pełni satysfakcjonująca. Na co zatem należy zwrócić uwagę podczas tworzenia systemu informatycznego?


Czym jest system informatyczny?Poprzez system informatyczny należy rozumieć urządzenie bądź też grupę powiązanych ze sobą urządzeń, z których przynajmniej jedno dokonuje przetwarzania danych w sposób automatyczny. Systemy informatyczne składają się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest szeroko pojęty sprzęt komputerowy, czyli na przykład komputery, skanery, drukarki, kamery i różnego rodzaju czujniki, z kolei drugim jest oprogramowanie. To ostatnie to oprogramowanie wbudowane, systemowe oraz aplikacyjne.


Jak wygląda tworzenie systemu informatycznego?Tworzenie systemu informatycznego jest niełatwym procesem, w toku którego należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników. Co więcej, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, stosuje się metody oceny procesu wytwórczego, który jest stosowany do produkcji systemu. Głównie używany jest tutaj model oceny o nazwie CMM (Capability Maturity Model for Software).


Specjaliści z zakresu tworzenia systemów informatycznych wyróżniają następujące etapy ich powstawania:

  • modelowanie, czyli analizę i określenie wymagań zamawiającego;
  • projektowanie systemu oraz aplikacji;
  • programowanie oraz dokumentowanie;
  • testowanie i walidacja;
  • wdrożenie systemu u zamawiającego;
  • eksploatacja systemu oraz jego ewaluacja.


Na co należy zwrócić uwagę tworząc system informatyczny?Zasadniczym celem stworzenia systemu informatycznego jest uproszczenie procesów zachodzących na przykład w przedsiębiorstwie. Żeby zamawiający był jak najbardziej usatysfakcjonowany z przedsięwzięcia, które zdecydował się zrealizować, musi on uwzględnić pewne aspekty.


Przede wszystkim należy dokonać analizy procesów biznesowych oraz posiadanych zasobów. W tym celu przydatna okazuje się dokumentacja wymagań sporządzona przez zamawiającego. Ze względu na skomplikowanie tego zagadnienia warto zlecić te czynności osobie posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Kolejną niezwykle istotną kwestią jest przygotowanie harmonogramu prac i terminu ich zakończenia. Powinny być one realistyczne, to znaczy uwzględniające warunki oraz przewidywany nakład pracy.


Zlecając stworzenie systemu informatycznego, należy koniecznie pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Jest nią przygotowanie umowy. W kontrakcie tym powinny zostać uregulowane kwestie, o których była mowa powyżej. Im bardziej szczegółowe będą zapisy umowy, tym mniej wątpliwości powstanie w czasie tworzenia systemu informatycznego. Co więcej, mogą one stanowić także podstawę do ewentualnych roszczeń obydwu stron.

Stworzenie systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa jest niezwykle trudnym zadaniem. Należy starannie przygotować wszystkie etapy, aby poszczególne prace przebiegły bez większych zakłóceń. Istotną kwestią jest także umowa, która powinna zawierać najważniejsze postanowienia wiążące zamawiającego z wykonawcą.