Święta z dzieckiem po rozwodzie
Blog

Skontaktuj się z nami

23-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, na który wszyscy czekają przez cały rok. Rodzinne spotkania przy stole to okazja do tego, aby odpocząć i zobaczyć się z bliskimi. Pewien problem pojawia się w przypadku rodziców, którzy się rozwiedli. Każdy z nich chciałby bowiem spędzić świąteczny czas z dzieckiem, jednakże nie jest to możliwe. Jak zatem zorganizować Boże Narodzenie, aby wszyscy byli zadowoleni?


Ustalenie kontaktów z dzieckiem


Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego rodzica. Po rozstaniu bywają z tym problemy, ponieważ rodzice nie mieszkają już razem i, co za tym idzie, nie są oni w stanie spędzać z dzieckiem tyle czasu, co dotychczas.

W związku z tym powstaje konieczność ustalenia sposobu wykonywania kontaktów. Jeżeli rodzice są zgodni, mogą to zrobić polubownie, w całkowicie nieformalnej formie. Gdyby jednak chcieli mieć pewność, sposobu wykonywania kontaktów, mogą zawrzeć na piśmie ugodę w tym zakresie przed mediatorem.


W razie silnego konfliktu pomiędzy rodzicami, dojście do porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem staje się niemożliwe. Wówczas konieczna staje się interwencja ze strony sądu, który orzeka, jak ma wyglądać ich harmonogram. Oczywiście rodzice mogą przedłożyć swoje propozycje, jednakże to sąd zawsze podejmuje ostateczną decyzję.


Jak w praktyce wygląda sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem?Sposób, w jaki zostaną ustalone kontakty z dzieckiem przez sąd, musi być pewny i jasny dla obojga rodziców. Muszą oni bowiem wiedzieć, jak interpretować orzeczenie, aby je respektować i nie narazić się na konsekwencje związane z jego niewykonywaniem.

Jak zatem sąd radzi sobie z zapisaniem konkretnych reguł dotyczących wykonywania kontaktów z dziećmi. Otóż stosuje się tutaj na przykład następujące zapisy:

  • w drugi i czwarty weekend każdego miesiąca w ten sposób, że ojciec odbierze dziecko z jego miejsca zamieszkania o godzinie 9 w sobotę i odwiezie je do tego miejsca w sobotę o godzinie 18 oraz odbierze dziecko z jego miejsca zamieszkania o godzinie 9 w niedzielę i odwiezie je do tego miejsca w niedzielę o godzinie 18 (bez noclegów);
  • w drugi tydzień ferii zimowych w ten sposób, że ojciec odbierze dziecko z jego miejsca zamieszkania o godzinie 8 w poniedziałek tego tygodnia i odwiezie je do tego miejsca w niedzielę kończącą ferie o godzinie 18;
  • w okresie wakacji w dniach od 16 do 31 lipca i 16 do 31 sierpnia w ten sposób, że ojciec odbierze dziecko z jego miejsca zamieszkania o godzinie 10 w dniu 16 lipca oraz 16 sierpnia i odwiezie je do tego miejsca w dniu 31 lipca oraz 31 sierpnia o godzinie 18.

To tylko przykładowe rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Decydując o sposobie wykonywania kontaktów, sąd bierze pod uwagę wiek dziecka oraz stopień jego rozwoju. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby za jakiś czas dokonać zmian w tym zakresie.


Kontakty z dzieckiem w czasie Bożego NarodzeniaUstalenie kontaktów z dzieckiem w czasie świąt przysparza nierzadko jeszcze więcej trudności. To nie tylko dwa dni wolne od pracy, ale jeszcze wigilia, która dla wielu osób ma charakter absolutnie wyjątkowy. Jak zatem ustalić kontakty z dzieckiem podczas Świąt Bożego Narodzenia?

Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze polubowne załatwienie sprawy, czyli porozumienie rodziców. Mogą oni bowiem dowolnie ustalić, kto i kiedy będzie miał kontakt z dzieckiem, aby cała rodzina była w miarę możliwości zadowolona. Nie zawsze jest to jednak możliwe.


Rozstrzygnięcie dotyczące kontaktu z dzieckiem w czasie Bożego Narodzenia może stać się przedmiotem orzeczenia sądu. Również i w takim przypadku bierze on pod uwagę wiek oraz stopień rozwoju dziecka, aby sposób wykonywania kontaktów był zgodny z dobrem małoletniego.

W przypadku Bożego Narodzenia, jeżeli pozwalają na to okoliczności danej sprawy, sąd decyduje, aby dziecko miało równy kontakt z obojgiem rodziców. Jest to trudne do wykonania w ciągu jednego roku, z tego względu stosuje się zasadę lustrzanego odbicia w latach parzystych i nieparzystych. Na przykład w latach parzystych dziecko spędza wigilię z matką, a w nieparzystych z ojcem. Podobnie z pozostałym dniami świąt – w jednym roku pierwszy dzień świąt z ojcem, w drugim z matką.


Wykonywanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie zawsze przysparza wiele problemów, a szczególnie w przypadku świąt. Najlepiej, jeżeli rodzice są w stanie porozumieć się w tym zakresie. W przeciwnym razie konieczna jest bowiem interwencja ze strony sądu. Bez względu na to, w jaki sposób został ustanowiony harmonogram wykonywania kontaktów, rodzice powinni zadbać o to, aby święta były dla dziecka wyjątkowym przeżyciem.