Ruszyły kontrole abonamentu RTV
Blog

Skontaktuj się z nami

24-04-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Temat abonamentu radiowo-telewizyjnego wzbudza wiele emocji. Znaczna część osób nie chce bowiem uiszczać opłaty za coś, z czego nie korzysta, albo też nie ma świadomości, że istnieje obowiązek płacenia za dostęp do mediów publicznych. Z tego względu ruszyły kontrole abonamentu RTV.Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej


Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych istnieje w Polsce powszechny obowiązek wnoszenia opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego. W myśl obecnie obowiązujących przepisów opłata ta powinna być uiszczana od każdego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego. Co więcej, ich posiadacze zobowiązani są do rejestracji urządzeń na poczcie.


Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię, która jest istotna dla większości ludzi. Mianowicie osoby prywatne zobowiązane są do opłacania jednego abonamentu bez względu na to, ile odbiorników posiadają. Inaczej wygląda sprawa, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Otóż muszą oni opłacać abonament za każdy odbiornik, który znajduje się w ich firmie, również ten, który został zamontowany w firmowym samochodzie.


Wysokość abonamentu RTV rośnie każdego roku. W 2023 roku za każdy miesiąc należy zapłacić 8,70 złotych w przypadku odbiornika radiofonicznego albo 27,30 złotych za korzystanie z odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego. Jeżeli jednak ktoś wniesie opłatę za cały rok z góry do dnia 25 stycznia, może liczyć na zniżkę w wysokości 10%. Możliwe jest także uzyskanie mniejszych zniżek przy opłacaniu abonamentu za czas dłuższy niż miesiąc.


W przepisach przewidziano również liczne zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Nie muszą go opłacać na przykład osoby, które osiągnęły 75. rok życia, a także ci, wobec których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, czy też osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną.Kara za brak abonamentu


Osoby, które zobowiązane są do uiszczania opłaty abonamentowej, powinny dokonać rejestracji odbiornika w placówce Poczty Polskiej. W razie jej braku posiadacz odbiornika może zostać ukarany karą finansową. Jej wysokość to trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej, która obowiązuje w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego radioodbiornika albo telewizora.Kontrolerzy ruszyli w Polskę


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Pocztę Polską do domów wielu osób mogą zapukać kontrolerzy. Nie są to listonosze, a specjalnie przeszkoleni pracownicy operatora. Każdy kontroler, który zapuka do drzwi, zobowiązany jest do okazania legitymacji służbowej, aby kontrolowany wiedział z kim rozmawia.


Co jednak ważne, nie ma prawnego obowiązku wpuszczenia kontrolera do domu. Potwierdził to wprost Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 26 września 2018 roku (sygn. akt II GSK 590/18), stwierdzając przy tym, że ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat.


W takiej sytuacji kontroler nie wyciągnie żadnych konsekwencji wobec osoby, która go nie wpuściła. Może się jednak złożyć tak, że za jakiś czas zapuka on ponownie do drzwi.


Abonament radiowo-telewizyjny to dla wielu osób kolejna danina, którą muszą opłacać na rzecz państwa. Niektórzy politycy zapowiadali przed laty jego zniesienie, jednakże skończyło się na obietnicach. W dalszym ciągu istnieje bowiem obowiązek uiszczania abonamentu. Teraz w Polskę ruszyli kontrolerzy Poczty Polskiej, którzy będą weryfikować jego opłacanie. Warto mieć świadomość, iż nie ma prawnego obowiązku ich wpuszczenia do domu.