Rozwój technologii a prawo
Blog

Skontaktuj się z nami

29-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

WyślijW jakim kierunku zmierza obecnie technologia?Obserwując nowe technologie, jakie pojawiają się na rynku, można dokonać pewnych prognoz, które mają duże prawdopodobieństwo sprawdzenia się w przyszłości. Najlepszym tego przykładem jest szeroko pojęta sztuczna inteligencja.


Pod wskazanym powyżej pojęciem należy rozumieć inteligencję wykazywaną przez urządzenia i systemy stworzone przez człowieka. Może ona znaleźć niezwykle szerokie zastosowanie w codziennym życiu. Przykładowo, można wskazać tutaj działanie internetowych wyszukiwarek, jak i smartfonów. Sztuczna inteligencja rodzi jednak wiele wątpliwości natury prawnej oraz moralnej. Czy człowiek, który rozmawia z robotem, powinien zostać o tym poinformowany? Co, jeśli sztuczna inteligencja wyrządzi szkodę? To tylko najprostsze pytania, jakie można postawić w tym kontekście.


Obecnie duży nacisk kładzie się na rozwój technologii bezemisyjnych, w tym samochodów elektrycznych. Wielu producentów wykorzystuje ten moment do wprowadzenia systemów autonomicznej jazdy. Zresztą od lat stosowane są już systemy automatyczne parkowania, tempomaty oraz inne systemy wspomagające jazdę. W tym kontekście znowu pojawiają się pytania dotyczące odpowiedzialności za spowodowaną szkodę, szczególnie gdy to na sztucznej inteligencji całkowicie spoczywa wykonywanie manewrów bądź jazda.


Jeszcze innym miejscem, w którym wykorzystywana jest obecnie sztuczna inteligencja, są linie produkcyjne. Dzięki robotom procesy produkcyjne przebiegają nie tylko znacznie szybciej, ale także możliwe staje się obniżenie kosztów.Odpowiedzialność - podstawowy problemNajważniejszym problemem dotyczącym sztucznej inteligencji z prawnego punktu widzenia jest odpowiedzialność za szkody przez nią wyrządzane. Rozwiązania informatyczne, które wiążą się ze sztuczną inteligencją, są coraz bardziej zaawansowane, niemniej jednak nie da się całkowicie wyeliminować błędów.


Najlepszym tego przykładem jest spowodowanie kolizji przez pojazd autonomiczny. W tym miejscu pojawia się następujący problem – kto odpowiada za powstałą w ten sposób szkodę – osoba siedząca za kierownicą, czy może twórca systemu sztucznej inteligencji?


To jednak nie wszystko, ponieważ sztuczna inteligencja coraz częściej bierze udział w procesach biznesowych. Podczas ich przetwarzania również może dochodzić do różnego rodzaju błędów, na przykład ujawnienia danych osobowych. W związku z tym pojawia się analogiczny problem, jak w przypadku wskazanym powyżej – kto ponosi winę za wyciek danych – podmiot przetwarzający czy twórca sztucznej inteligencji, której przetwarzanie danych zostało powierzone?


Inne problemy - jakie wyzwania stoją przed prawem? W ciągu kilku najbliższych lat powszechnie dostępny stanie się tak zwany Internet rzeczy. Dzięki niemu poszczególne urządzenia będą mogły komunikować się ze sobą bez konieczności udziału człowieka. Na przykład kuchenka będzie mogła podgrzać posiłek przed powrotem do domu. Problemem staje się tutaj szeroko pojęta ochrona danych – nie tylko osobowych, ale też geolokalizacyjnych i biometrycznych. Jeżeli bowiem dostałyby się one w niepowołane ręce, mogłyby zostać wykorzystane w sposób niezgodny z prawem.


Jeszcze inną kwestią jest blockchain, czyli dokonywanie transakcji bez udziału centralnego administratora. Po raz kolejny istotny jest problem odpowiedzialności – kto ponosi winę za popełniony błąd, który powoduje, że dana transakcja nie może dojść do skutku?


W XX wieku nastąpił większy postęp technologiczny niż we wszystkich wcześniejszych stuleciach razem wziętych. W XXI wieku technologie nadal rozwijają się niezwykle szybko, przez co konieczne staje się wypracowanie nowych regulacji prawnych dotyczących na przykład ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Obecnie obowiązujące przepisy nie zapewniają bowiem odpowiedniej ochrony.