Rozwód z orzekaniem o winie – fakty i mity.

Blog

Skontaktuj się z nami

11-03-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Wokół rozwodu z orzekaniem o winie narosło wiele mitów, które funkcjonują w świadomości społecznej. Niektóre z nich mają jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. Rozwód z orzekaniem o winie jest bowiem uregulowany w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co zatem należy wiedzieć przed rozpoczęciem postępowania sądowego w tym zakresie?Rozwód z orzekaniem o winie – fakty.


Rozwód z orzekaniem o winie jest rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie w sytuacji konfliktu pomiędzy małżonkami. Gdyby jednak którakolwiek ze stron zażądała rozpoznania kwestii winy w rozpadzie pożycia, sąd będzie takim wnioskiem związany. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż postępowania, w których sąd decyduje o tym, kto jest winny rozpadu danego małżeństwa, trwają zdecydowanie dłużej niż procesy, w których strony od tego odstąpią. Wynika to z bardzo prostego faktu. Otóż małżonkowie zgłaszają wiele środków dowodowych, które mają świadczyć o winie w rozpadzie pożycia. Ich rozpoznanie zajmuje więc sporo czasu, a niekiedy konieczne jest także uzyskanie opinii biegłego, co także trwa długo.


Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż orzeczenie winy za rozpad pożycia po stronie jednego małżonka ma wpływ na kwestie związane z alimentami na rzecz drugiego z nich. Jeżeli wskutek rozwodu sytuacja materialna jednego małżonka uległa znacznemu pogorszeniu, podczas gdy sąd uznał drugiego za winnego, istnieje możliwość żądania alimentów na swoją rzecz przez pierwszego.Rozwód z orzekaniem o winie – mity.


Rozwód z orzeczeniem o winie nie ma jednak żadnego wpływu na kwestię dotyczącą alimentów na dzieci. Mianowicie obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci istnieje nawet wówczas, gdy dany rodzic został uznany za winnego rozpadu rodziny.


Podobnie wygląda kwestia podziału majątku. Otóż orzeczenie o winy w rozpadzie pożycia nie wiąże się automatycznie z ustaleniem nierównych udziałów w postępowaniu działowym. Żeby tak się stało, konieczne jest wystąpienie uzasadnionych powodów. Może to być na przykład prowadzenie bardzo rozrzutnego trybu życia. Niemniej jednak w takiej sytuacji zawsze potrzebny jest solidny materiał dowodowy, aby przekonać sąd.


Uznanie małżonka za winnego rozpadu związku nie ma również automatycznego przełożenia na problem dotyczący władzy rodzicielskiej. Kwestia może być rozpatrywana zarówno w procesie rozwodowym, jak i w oddzielnym postępowaniu. Sąd zawsze bada, w jaki sposób wykonywana była piecza i czy zaistniały okoliczności uzasadniające ograniczenie władzy rodzicielskiej bądź też jej pozbawienie. Może to być na przykład zaniedbywanie potrzeb dzieci, czy też stwarzanie sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia.Czy warto wnosić o rozwód z orzekaniem o winie?


Na postawione powyżej pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zawsze należy mieć na uwadze pewne kwestie, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia proceduralnego. Przede wszystkim trzeba liczyć się z tym, że postępowanie będzie trwało dłużej i będzie się ono toczyć w atmosferze konfliktu. Nikt przecież nie lubi być winnym. Ponadto, aby wykazać winę drugiego małżonka, niezbędne są dowody.


Należy również przeanalizować swoją sytuację majątkową oraz wpływ rozwodu na nią. Może się bowiem okazać, że uzyskanie orzeczenia o winie po stronie drugiego małżonka będzie korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.


Jeżeli jednak wskazana powyżej sytuacja nie ma miejsca, wówczas lepiej zrezygnować z orzekania o winie. Będzie nie tylko szybciej, ale także i taniej. Poza tym uda się zaoszczędzić wiele nerwów, które tak naprawdę nie są do niczego potrzebne.


Rozwód z orzekaniem o winie wydaje się wielu osobom najlepszym sposobem na rozstanie. Szczególnie jeżeli jedna strona została w jakiś sposób skrzywdzona przez drugą. Niemniej przed wniesienie pozwu zawsze warto przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się, czy faktycznie orzekanie o winie będzie w danym przypadku korzystne.