Tarcza antykryzysowa | Conselion - Prawo i podatki 2022

Blog

Skontaktuj się z nami

05-10-2021
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Już niedługo Beneficjenci Tarczy Antykryzysowej 1.0 będą musieli rozliczyć się z dofinansowań PFR. Na tę chwilę nadal nie ma odpowiedzi na pytanie, jak konkretnie będzie wyglądała procedura rozliczenia. Warto jednak przypomnieć sobie ogólne zasady umorzenia części kwoty subwencji. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy krótkie omówienie.

 

Na początek przypomnijmy - dla celów programu pomocowego, mikroprzedsiębiorstwem jest spółka spełniająca poniższe kryteria:

- zatrudniająca co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela)

- jej roczny obrót w roku 2019 nie przekroczył kwoty 2 mln euro.

Jakie są warunki zwrotu i umorzenia?

1. Zwrot 25% kwoty subwencji bezwarunkowo;

2. Umorzenie 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy. Uwaga: przedsiębiorca nie może również zawiesić działalności gospodarczej, otworzyć likwidacji oraz nie może wobec niego zostać wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;

3. Umorzenie od 0-50% zależne od średniej liczby pracowników. Utrzymanie stanu zatrudnienia oblicza się w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku o subwencję (np. jeśli wniosek został złożony 8 maja 2020 r., bierze się pod uwagę stan zatrudnienia na dzień 30 kwietnia 2020 r.).

W przypadku utrzymania zatrudnienia na poziomie 100% - umorzeniu podlegać będzie 50% tej części subwencji, a w przypadku utrzymania zatrudnienia na poziomie 50-100% umorzeniu podlegać będzie kwota subwencji określona proporcjonalnie na podstawie skali redukcji zatrudnienia (od 0 do 50% subwencji). Jeśli zatrudnienie spadnie o więcej niż 50% - do zwrotu będzie cała kwota.

Jak obliczyć skalę redukcji zatrudnienia? 

Jak obliczyć skalę redukcji zatrudnienia? 

Brzmi skomplikowanie? Przykład z pewnością pomoże w zrozumieniu.

Spółka w lipcu 2020 roku wystąpiła o dofinansowanie z Tarczy Antykryzysowej. Na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli w czerwcu 2020 r., zatrudniała 2 pracowników na umowę o pracę na pełen etat. Spadek obrotów odnotowano na poziomie 27%. Spółka otrzymała dofinansowanie na kwotę 24 000,00 zł. Spółka przez okres roku nie zakończyła i nie zawiesiła działalności.

 

Wraz z początkiem lutego 2021 r. jednemu z pracowników zakończył się okres umowy o pracę. 1 czerwca 2021 r. spółka zatrudniła jednego pracownika na podstawie umowy o pracę na pełen etat oraz jednego pracownika na podstawie umowy o pracę na pół etatu.

Średnia zatrudnienia dla poszczególnych miesięcy:

VII 2020 – I 2021 -> 2 pracowników

II 2021 – V 2021 -> 1 pracownik

VI 2021 -> 2,5 pracownika

 

Przez 7 miesięcy spółka zatrudniała 2 pracowników, przez 4 miesiące 1 pracownika, a przez 1 miesiąc średnie zatrudnienie wynosiło 2,5 osoby.

Średnia liczba Pracowników przez okres pełnych 12 miesięcy to 1,7082.

Skala redukcji zatrudnienia obliczona na podstawie wcześniej podanego wzoru: 0,1459.

 

Ile więc kwoty subwencji będzie musiała zwrócić omawiana spółka?

Całość wypłaconej subwencji finansowej = 24 000,00 zł

  1. 25% zwrotne bezwarunkowo -> 24 000,00 zł x 25% = 6 000,00 zł
  2. 25 % umorzone ze względu na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej = 0,00 zł
  3. 0-50% zależnie od skali redukcji zatrudnienia.

24 000,00 zł x 50% = 12 000,00 zł – jest to kwota, jaka mogłaby zostać umorzona, gdyby zatrudnienie na poziomie co najmniej 2 pracowników zostało utrzymane i skala redukcji zatrudnienia byłaby równa 0 lub ujemna. Obliczyliśmy już, że skala redukcji zatrudnienia wynosi 0,1459. Zwrotowi podlegać więc będzie kwota:

12 000,00 zł x 0,1459 = 1 750,80 zł

 

 

Spółka zwrócić będzie musiała sumę ostatecznych kwot z podpunktów 1, 2 i 3, czyli 7 750,80 zł. Kwota 16 249,20 zł powinna zostać umorzona.

 

 

Kiedy nasz przedsiębiorca będzie musiał rozliczyć się z dofinansowania i spłacić część, która nie została umorzona?

 

Ostateczną decyzję o wysokości zwrotu subwencji podejmie PFR na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej złożonego przez spółkę. Oświadczenie takie należy złożyć w terminie dziesięciu dni roboczych po upływie 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji. Proponujemy już teraz odnaleźć odpowiednią datę w kalendarzu i odpowiednio ją oznaczyć. Niedotrzymanie terminu będzie mogło wiązać się ze zwrotem całości kwoty subwencji.

 

Jak wygląda spłata? Wskazana przez PFR kwota zostanie podzielona na 24 równe raty. Pierwsza rata płatna będzie w 13 miesiącu licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji. Jeśli więc omawiana wcześniej spółka otrzymała subwencję w lipcu 2020 roku, to termin zapłaty pierwszej raty wypadnie w sierpniu 2021 roku.