Przegląd zmian w Polskim Ładzie – część IV
Blog

Skontaktuj się z nami

13-07-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zmiany w Polskim Ładzie obejmują wiele aspektów prawa podatkowego. Z tego względu zapoznanie się z nimi wszystkimi może stanowić nie lada wyzwanie. W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana czwarta i zarazem ostatnia część omówienia nowych przepisów.Wspólny termin składania deklaracji podatkowych


Zmianą, która zdecydowanie uprości życie podatników, jest wprowadzenie jednego terminu składania deklaracji rocznych podatkowych. Od dnia 1 lipca 2022 roku będzie dzień 30 kwietnia każdego roku – bez względu na wybraną wcześniej formę opodatkowania.Zmiany w PIT-0 dla emerytów


Swoje zastrzeżenia do Polskiego Ładu zgłaszali również emeryci. Mianowicie chodzi tutaj przede wszystkim o PIT-0. Od lipca 2022 roku z ulgi tej będą mogły skorzystać także osoby, które mają prawo do świadczenia emerytalnego, jednakże go jeszcze nie pobierają, oraz osoby, które zrezygnowały z prawa do emerytury na rzecz kontynuowania aktywności zawodowej.Możliwość zmiany formy opodatkowania


Jeżeli dany przedsiębiorca, dokonując wyboru formy opodatkowania za 2022 rok, zdecydował się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo na podatek liniowy, będzie mógł przejść na zasady ogólne (skalę podatkową). Co ważne, zmiany tej będzie można dokonać nie tylko w trakcie roku podatkowego, ale i po jego zakończeniu.


Ustawodawca przewidział jednak terminy na dokonanie tej zmiany. Mianowicie są one następujące:

  • 30 kwietnia 2023 roku dla osób rozliczających się za pomocą stawki liniowej i ryczałtu, które chciałyby rozliczyć na zasadach ogólnych cały rok podatkowy 2022;
  • 22 sierpnia 2022 roku dla osób, które rozliczają się na podstawie ryczałtu, jednakże chciałyby drugą połowę 2022 roku rozliczyć na zasadach ogólnych.
  • Należy jednak zwrócić uwagę, że zmiana formy opodatkowania możliwa jest wyłącznie za rok podatkowy 2022. W kolejnych latach przedsiębiorca będzie mógł wybrać formę opodatkowania wyłącznie na początku roku.Możliwość rozliczenia na dotychczasowych zasadach


W sytuacji, gdy dany przedsiębiorca zdecyduje się nie wprowadzać zmian w księgach rachunkowych wstecz, może rozliczyć pierwsze 6 miesięcy 2022 roku na zasadach obowiązujących od wejścia w życie Polskiego Ładu. W takiej sytuacji nowe regulacje będą przez nich zastosowane dopiero od dnia 1 lipca 2022 roku. Rozwiązanie to zostało przyjęte przez rząd po konsultacjach społecznych.


Poprawki do Polskiego Ładu wprowadzają pewne możliwości wyboru rozwiązań podatkowych przez przedsiębiorców. To bardzo korzystna zmiana, ponieważ podatnicy będą mogli skorzystać z regulacji dla siebie względniejszych. Szczególnie dla przedsiębiorców każda dodatkowa złotówka w portfelu to dodatkowe środki na rozwój i inwestycje.