Przegląd zmian w Polskim Ładzie – część III
Blog

Skontaktuj się z nami

11-07-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Liczba zmian w Polskim Ładzie może być dla niektórych osób naprawdę problematyczna, szczególnie jeśli na co dzień zajmują się one prowadzeniem rozliczeń księgowych. Kolejna ich partia zostanie omówiona w poniższym artykule. Tym razem będzie ulga na zabytek, składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla komplementariuszy oraz odliczenia składki zdrowotnej.Ulga na zabytek


Ulga na zabytek została wprowadzona od stycznia 2022 roku, czyli od początku obowiązywania Polskiego Ładu. Wraz z nowelizacją przepisów ulga ta również zostanie zmieniona. Otóż od lipca 2022 roku będzie można z niej skorzystać podczas remontu nieruchomości, a nie przy jej zakupie. Żeby jednak było to możliwe, konieczne jest oficjalne zatwierdzenie prac remontowych przez konserwatora zabytków.Składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla komplementariuszy


Spółka komandytowo-akcyjna była dla wielu przedsiębiorców sposobem na ucieczkę przed składką zdrowotną oraz składkami na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tego względu część osób zrezygnowała z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, aby następnie założyć taką spółkę. Brak konieczności uiszczania składek to realne oszczędności, zwłaszcza gdy ktoś nie może skorzystać z ich preferencyjnych stawek.


Od lipca 2022 roku komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych zostaną jednak uznani za przedsiębiorców, a co za tym idzie, będą oni musieli opłacać składki, o których mowa powyżej. Z całą pewnością zmiana ta wpłynie negatywnie na popularność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej.Zmiany w składce zdrowotnej


Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od dochodu stał się przedmiotem wielu krytycznych uwag przedsiębiorców. Przez to rozwiązanie tracą oni każdego miesiąca pieniądze, które przed wejściem w życie Polskiego Ładu pozostawały na ich koncie. Teraz rząd przygotował zmiany dla osób rozliczających się na podatku liniowym, podatku zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych oraz tych, którzy wciąż mogą korzystać z karty podatkowej.


Wysokość składki w dalszym ciągu wynosić będzie 9%, jednakże:

  • osoby rozliczające podatek według stawki liniowej będą mogły odliczać składkę od podatku, aczkolwiek wyłącznie do kwoty 8700 złotych rocznie;
  • osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu będą mogły obniżyć przychód, który stanowi podstawę opodatkowania, o połowę składki zdrowotnej, co w praktyce pozwala zaoszczędzić w stosunku rocznym od 60 do 1028 złotych;
  • osoby korzystające z karty podatkowej mogą obniżyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości składki zdrowotnej.

Opisane powyżej zmiany w Polskim Ładzie były wyczekiwane przez przedsiębiorców. Korzyści z nich płynące będą mieć wymiar symboliczny, jednakże dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą każda zaoszczędzona złotówka to dodatkowe środki, które można przeznaczyć na inwestycje i rozwój.