Przegląd zmian w Polskim Ładzie – część II

Blog

Skontaktuj się z nami

06-07-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Liczba zmian wprowadzonych do Polskiego Ładu jest naprawdę spora, co wymaga głębszego omówienia. Odnalezienie się w nich z pewnością zajmie nieco czasu wszystkim, którzy ze względu na swoje obowiązki zawodowe potrzebują mieć wiedzę dotyczącą nowych przepisów. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona druga część zmian.


Kwota wolna od podatku a umowy zlecenie


Zgodnie z pierwotnymi założeniami Polskiego Ładu osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy zlecenie, mogły odzyskać kwotę wolną od podatku podczas rozliczenia rocznego. Od dnia 1 lipca 2022 roku sytuacja ta ulegnie jednak zmianie. Podatnicy będą mogli bowiem skorzystać z kwoty wolnej od podatku już w trakcie naliczania zaliczek na podatek dochodowy. W ten sposób zleceniobiorcy otrzymają kwotę wolną w jej miesięcznym wymiarze przy wypłacie wynagrodzenia, nie będą tym samym musieli czekać na zwrot nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego.


Problem podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowyPo wejściu w życie Polskiego Ładu płatnicy mają obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy na dwa sposoby jednocześnie – według zasad obowiązujących w 2021 roku oraz zgodnie z regułami obowiązującymi po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Później płatnik stosuje rozwiązanie korzystniejsze dla podatnika. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak, że komplikacja ta zniknie wraz z nowelizacją planowaną na lipiec 2022 roku.


Możliwość rozliczania się z dzieckiem


Na mocy planowanej nowelizacji przepisów powróci możliwość rozliczania się wspólnie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. Od dnia 1 stycznia 2022 roku przysługiwała im ulga w wysokości 1500 złotych, która jednak była rozwiązaniem krytykowanym i uznawanym za niekorzystne dla wielu osób. Przywrócona ulga będzie przysługiwać podatnikom samotnie wychowującym dziecko, a więc pannom, kawalerom, wdowom, wdowcom, rozwodnikom, małżonkom pozostającym w separacji, a także osobom, których małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wspólne rozliczenie podatku dochodowego będzie możliwe już za 2022 roku. Co ważne, podniesiony zostanie także limit przychodów dziecka z 3089 złotych do 16061,28 złotych. Kwota ta stanowi dwunastokrotność wysokości renty socjalnej.


Nowe regulacje dotyczące ulg rodzinnychZgodnie z planowanymi zmianami wysokość rent rodzinnych przyznanych małoletnim dzieciom nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie uznawane za odrębnego podatnika. To jednak nie wszystko, albowiem inne rodzaje ulg rodzinnych – ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla seniora czy ulga dla rodziny 4+ – będą mieć zastosowanie w przypadku zasiłków macierzyńskich.


Przewidywane zmiany w przepisach podatkowych z całą pewnością zainteresują osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie, osoby samotnie wychowujące dzieci, a także tych, którzy korzystają z ulg rodzinnych. Nowelizacja Polskiego Ładu będzie dla nich bowiem korzystna.