Przegląd zmian w Polskim Ładzie – część I
Blog

Skontaktuj się z nami

04-07-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Polski Ład wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Fakt ten stanowił pewnego rodzaju rewolucję, przede wszystkim w sferze podatkowej. Wprowadzono bowiem szereg zmian, które od samego początku wzbudzały liczne wątpliwości i kontrowersje. Po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów rząd zdecydował o wprowadzeniu pakietu poprawek, którego celem jest naprawienie błędów.Obniżka stawki PIT przy rozliczeniach na zasadach ogólnych


Pierwszą zmianą w Polskim Ładzie, która dotknie największą liczbę podatników, jest obniżka stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12% w pierwszym progu podatkowym. Dotyczy ona rozliczeń dokonywanych na podstawie tak zwanych zasad ogólnych, czyli inaczej mówiąc, według skali podatkowej.


Warto dodać, że obniżka ta ma miejsce przy zachowaniu nowej kwoty wolnej od podatku. Jej wysokość wynosi 30 000 złotych. Ponadto niezmieniona jest także kwota stanowiąca granicę pomiędzy pierwszym a drugim progiem podatkowych. W dalszym ciągu będzie to więc 120 000 złotych.


Zmiana, o której mowa, spełni oczekiwania przede wszystkim osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W ich przypadku obniżka o 5 punktów procentowych to zmniejszenie obciążeń fiskalnych o około 1/3. Wedle szacunków rządu na zmianie ma skorzystać około 13 milionów podatników.Likwidacja ulgi dla klasy średniejTak zwana ulga dla klasy średniej od samego początku wzbudzała liczne kontrowersje. Eksperci z zakresu prawa podatkowego wskazywali wprost, że nie przynosi ona istotnych korzyści, natomiast komplikuje i tak trudny do zrozumienia system podatkowy. Rozwiązanie to zostanie zlikwidowane w dniu 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że również, iż zniknie obowiązek jej naliczania wobec dochodów, jakie zostały uzyskane w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku.


W zamian za likwidację ulgi dla klasy średniej Ministerstwo Finansów przygotowało obniżkę stawki podatku PIT, która obejmie wszystkich podatników korzystających ze skali podatkowej. Rozwiązanie to będzie zdecydowanie prostsze i nie będzie sprawiać księgowym żadnych problemów podczas wykonywania rozliczeń.


Należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż ulga dla klasy średniej będzie nadal obowiązywać wyjątkowo przy rozliczeniach za 2022 roku, jeżeli jej zastosowanie będzie korzystne z punktu widzenia podatnika.Zatrudnienie u kilku pracodawców


Dzięki formularzowi PIT-2 możliwa jest deklaracja podatnika o uprawnieniu płatnika do uwzględniania kwoty wolnej od podatku na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W takim przypadku podatek ulega zmniejszeniu o 300 złotych i to już przy wypłacie netto, a nie w przyszłym roku kalendarzowym. Co ważne, od dnia 1 lipca 2022 roku złożenie formularza PIT-2 będzie możliwe maksymalnie u trzech pracodawców. W takim przypadku kwota, o której mowa powyżej, ulegnie proporcjonalnemu podziałowi.


Na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz. Mianowicie formularz PIT-2 mogą złożyć również osoby wykonujące działalność osobiście, czyli zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz kontraktów menedżerskich.


Zmniejszenie stawki podatku dochodowego dla osób fizycznych oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej z całą pewnością uproszczą system podatkowy. Od lat wiele osób narzeka na to, że jest on zbyt skomplikowany, przez co niezwykle łatwo jest popełnić błąd. Z kolei na zmianach dotyczących formularza PIT-2 skorzystają osoby pracujące w kilku miejscach. Będą to jednak zmiany symboliczne.