Przegląd najważniejszych zmian w prawie w 2023 roku – część II

Blog

Skontaktuj się z nami

20-02-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Kontynuujemy nasz przegląd zmian w prawie, które weszły w życie w 2023 roku. Tym razem przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Okazuje się bowiem w tej dziedzinie zaszły istotne zmiany, które zainteresują wielu pracowników, emerytów, a nawet przedsiębiorców.Emerytury pomostowe po nowemu


Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca musi zawiadomić swoich pracowników o treści wykazu stanowisk o treści wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ponadto o wpisaniu lub odmowie wpisania do ewidencji pracowników, którzy wykonują tego rodzaju prace. Jeżeli dane stanowisko nie zostanie umieszczone w wykazie, a pracownik wykonuje zadania znajdujące się w nim, albo gdy stanowisko to nie będzie umieszczone w ewidencji, wówczas pracownik ma prawo złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). To jednak nie wszystko, albowiem pracownicy tej instytucji mogą wykonywać kontrole zarówno wykazu, jak i ewidencji, które prowadzi pracodawca.Zmiany w podróżach służbowych


Wraz z początkiem 2023 roku weszły w życie wyższe stawki diet za podróże służbowe, które odbywają się na terytorium Polski. Co ważne, zmiana ta dotyczy wszystkich pracodawców. Oprócz tego podwyższeniu uległ również ryczałt za noclegi oraz jazdy miejscowe, jak i sam limit noclegowy.Obowiązek korzystania z PUE ZUS


Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstała w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Zakładem i ubezpieczonymi. Od dnia 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek, w tym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, muszą mieć założone konto w PUE ZUS oraz utrzymywać jego aktywny status. Niemniej obecnie wciąż istnieje jednak możliwość składania dokumentów do ZUS w tradycyjnej papierowej formie.Podwyżka płacy minimalnej


Zmiana wysokości płacy minimalnej interesuje nie tylko wielu pracowników, ale i przedsiębiorców. Jest ona waloryzowana z początkiem każdego roku, aby lepiej odpowiadała realiom ekonomicznym. W 2023 roku mamy jednak do czynienia z nowością, albowiem minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie – w dniu 1 stycznia oraz 1 lipca. Istotną informacją jest to, iż świadczenie pielęgnacyjne, którego wysokość jest powiązana z minimalną płacą, nie zostanie podwyższone dwukrotnie w 2023 roku. Z kolei kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe zostaną podniesione dwa razy.Podwyżki dla nauczycieli


Nauczycieli z pewnością zainteresują podwyżki wynagrodzeń. Ich wysokość wyniesie 7,8%, co nie zrekompensuje wysokiej inflacji, niemniej dzięki nim wzrost cen będzie nieco mniej odczuwalny. Należy jednak podkreślić, iż wysokość kwot na nagrody i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli nie ulegnie zmianie.


Jak widać, w 2023 roku nie zabraknie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy je uznać raczej słuszne, ponieważ inflacja spowodowała obniżenie stopy życiowej wielu osób. Podwyżka płacy minimalnej nie ucieszy jednak przedsiębiorców, albowiem spowodowała ona także podniesienie kwot składek na ZUS, które należy odprowadzać co miesiąc.