Przegląd najważniejszych zmian w prawie w 2023 roku – część I

Blog

Skontaktuj się z nami

13-02-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Nadejście nowego roku zawsze wiąże się z wejściem w życie nowych przepisów. Ustawodawca zdążył nas przyzwyczaić do tego, że niektóre nowelizacje bywają naprawdę poważne. W pierwszej części naszego cyklu przyjrzymy się zmianom w prawie podatkowym, które zaczną obowiązywać w najbliższym czasie.Zmiany w estońskim CIT


Ustawodawca przygotował zmiany w zakresie tak zwanego estońskiego CIT, które dotyczą spółek zatrudniających osoby na podstawie umowy zlecenie. Otóż podstawowa zmiana, która umożliwia skorzystanie z tego rozwiązania podatkowego, jest wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez spółkę co najmniej trzech pracowników lub zleceniobiorców.


Dotychczas w razie zatrudniania przez spółkę zleceniobiorców wymagane było, aby była ona płatnikiem zarówno podatku, jak i składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na tej podstawie. Tylko wówczas istniała możliwość uwzględnienia zleceniobiorców skorzystania z estońskiego CIT. W praktyce skutkowało to pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim na podstawie umowy zlecenia nie mogli być zatrudniani studenci oraz osoby, które były zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Teraz ten problem zostanie rozwiązany.


Druga zmiana odnosi się do możliwości odstąpienia od korekty wstępnej w sytuacji, gdy za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek podatnik ustala podatek należny od dochodu stanowiącego różnicę między nierozpoznanymi przychodami i kosztami. W poprzednim stanie prawnym nie było obowiązku wykonywania korekty, jeżeli dana spółka korzystała z estońskiego CIT przez co najmniej 4 lata. Ustawodawca zdecydował się na skrócenie tego okresu do 3 lat.Nowe regulacje dotyczące dokumentowania cen transferowych


Wraz z początkiem 2023 roku uchylone zostały regulacje dotyczące pośrednich transakcji rajowych. Co więcej, podniesione zostały progi dokumentacyjne dla bezpośrednich transakcji rajowych realizowanych zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi. To jednak nie wszystko, warto zadbać o należyte prowadzenie dokumentacji. Kary za jej brak zostały bowiem zaostrzone.Zmiany w opodatkowaniu spółek holdingowych


Od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady rozliczania polskich spółek holdingowych, które stały się teraz łatwiejsze. Mianowicie nie ma już zwolnienia dywidendowego w wysokości 95%. W jego miejsce ustawodawca wprowadził pełne zwolnienie, czyli stuprocentowe.


Oprócz tego możliwe stało się tworzenie spółek holdingowych przez prostą spółkę akcyjną. Niemniej jednak wielu specjalistów z zakresu prawa podatkowego wskazuje na konieczność doprecyzowania przepisów, albowiem wzbudzają one pewne wątpliwości.Nowe przepisy dotyczące składania PIT-2 i rozliczania wynagrodzeń


Kolejną zmianą w prawie podatkowym jest wprowadzenie nowych zasad składania formularzy PIT-2, a także innych formularzy służących do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawców. Co więcej, w niektórych sytuacjach również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło także będą musiały składać PIT-2.Nowe zasady najmu


Wynajmowanie mieszkań jest dla wielu osób sposobem na dodatkowe pieniądze co miesiąc. Rok 2023 przyniósł jednak pewne zmiany w kwestii opodatkowania najmu. Po pierwsze, w umowie powinien znaleźć się zapis dotyczący zwrotu opłat za media, które faktycznie opłaca wynajmujący i ich zwrotu przez najemcę. Dzięki temu opłaty te będą mogły zostać wyłączone od opodatkowania.


Drugą kwestią jest likwidacja możliwości amortyzacji lokalu, z kolei trzecią ustawowy wybór ryczałtu jako formy opodatkowania w większości przypadków.

Zmiany w systemie podatkowym wzbudzają zwykle wiele emocji, ponieważ mają wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów przez podatników. Nowe regulacje, które obowiązują od stycznia 2023 roku, z pewnością przyniosą pewne uproszczenia w rozliczeniach, co od dawna postulowali eksperci.