Przegląd najważniejszych zmian w prawie w 2023 roku – część III
Blog

Skontaktuj się z nami

27-02-2023
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

W poprzednich odsłonach naszego cyklu zostały omówione zmiany w prawie podatkowym oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, jakie weszły w życie w 2023 roku. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, albowiem ustawodawca postanowił znowelizować także inne dziedziny prawa. Zostaną one pokrótce omówione w tym artykule.Reklamacje po nowemu


Wraz z nadejściem 2023 roku zaimplementowane zostały dwie unijne dyrektywy. Pierwszą z nich nazywa się cyfrową i towarową, z kolei druga dotyczy niektórych aspektów umowy sprzedaży towarów. W ten sposób znowelizowano ustawę o prawach konsumenta, Kodeks cywilny oraz ustawę Prawo prywatne międzynarodowe.


Na mocy nowych przepisów zmodyfikowano uprawnienia konsumentów z tytułu rękojmi za wady towarów oraz przyznano taką samą ochronę w przypadku treści i usług o charakterze cyfrowym. Mają one istotne znaczenia dla właścicieli sklepów internetowych, którzy musieli dostosować się do nowych wymagań.


Warto również zwrócić uwagę na pewną nowość w prawie konsumenckim. Mianowicie za konsumenta może zostać uznana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli zawiera ona umowę bezpośrednio związaną z tą działalnością. Musi zostać spełniony jeden warunek – otóż umowa ta nie może mieć charakteru zawodowego dla danej osoby.Uwolnienie rynku energii dla samochodów elektrycznych


Rok 2023 przyniósł istotną zmianę dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Otóż do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dodano art. 3 ust. 1 pkt 10. W ten sposób ustawodawca nałożył na operatora stacji ładowania obowiązek jej udostępniania dostawcom usług związanych z ładowaniem. Co ważne, wszyscy dostawcy muszą być traktowani przez operatora w sposób równy.Cyfryzacja w budownictwie nabiera tempa


Ustawodawca coraz silniej stawia na cyfryzację różnych aspektów życia, czego najlepszym przykładem jest budownictwo. W 2023 roku weszły w życie regulacje dotyczące e-książek obiektu budowlanego. Z kolei pod koniec stycznia zaczęły obowiązywać przepisy o elektronicznym dzienniku budowy.Zmiany w prawie karnym


Nowelizacje przepisów nie ominęły również prawa karnego. Otóż teraz o możliwości zastosowania dozoru elektronicznego może zdecydować nie tylko sąd penitencjarny, ale i komisja penitencjarna w zakładzie karnym, w którym dana osoba przebywa. To jednak nie wszystko, ponieważ sądowy dozór elektroniczny może być stosowany także wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności do 3 lat, którym do jej końca zostało nie więcej niż 6 miesięcy. Zastosowanie tego rozwiązania nie jest jednak możliwe, gdy sprawca dopuścił się czynu w warunkach recydywy.


Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, iż skazanym będzie trudniej uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności. Otóż osoba, która zostanie skazana na taką karę, będzie zatrzymana przez funkcjonariuszy Policji, a następnie doprowadzona do aresztu śledczego. Gdyby nieznane było miejsce, w którym przebywa skazany, wówczas sąd wyda list gończy. Jeżeli natomiast upłynie 14 dni poszukiwań, sąd uzna, że doszło do bezprawnego utrudniania wykonania kary, co z pewnością utrudni starania o warunkowe zwolnienie.


Rok 2023 obfituje w zmiany w prawie i to w różnych jego aspektach. Dotyczą one między innymi prawa konsumenckiego, energetycznego oraz karnego. Szczególnie w tym ostatnim zakresie wzbudzają one szereg kontrowersji. Część prawników uważa bowiem, że tak rygorystyczne podejście do odbywania kary pozbawienia wolności może ingerować w uprawnienia skazanych.