Deweloper - kiedy otrzymuje pozwolenie na użytkowanie? | 2022

Blog

Skontaktuj się z nami

20-01-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Każdy budynek powinien przed oddaniem do użytku przejść odbiór. Zasada ta dotyczy również deweloperów. W ich przypadku konieczne jest nawet uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Kiedy można je uzyskać? Jakie należy spełnić warunki, aby było to możliwe? O tym w naszym kolejnym artykule poświęconym prawu budowlanemu.

Czym jest pozwolenie na użytkowanie?

Pozwolenie na użytkowanie jest wydawane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. To specjalny dokument, w którym potwierdzone zostaje zakończenie danej inwestycji deweloperskiej.

 

Pozwolenie na użytkowanie pełni bardzo ważną funkcję. Mianowicie stanowi ono urzędowe poświadczenie, że dany obiekt przeszedł wszystkie wymagane prawem kontrole i wprowadzenie się do niego mieszkańców nie będzie wiązało się z możliwością zagrożenia ich zdrowia oraz życia.

 

Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dokonuje kontroli zgodności obiektu z projektem budowlanym, czy zostały dostarczone dokumenty wymagane przez prawo, a także, czy wykonano wszelkie niezbędne prace. Oczywiście nadzór ma prawo odmówić wydania pozwolenia na użytkowanie. Co więcej, obowiązkiem dewelopera jest powiadomienie o zakończeniu budowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mają one bowiem wyrazić opinię na temat zrealizowanej inwestycji.

Jak wygląda odbiór mieszkania?

Rozpoczęcie odbiorów technicznych poszczególnych mieszkań jest możliwe dopiero po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie. Polegają one na zweryfikowaniu stanu technicznego każdego lokalu i sprawdzeniu, czy jest on zgodny z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Innymi słowy, nabywca danego mieszkania sprawdza, czy deweloper wywiązał się ze swoich obietnic składanych podczas zakupu nieruchomości.

 

 

Odbiór mieszkania powinien być zakończony sporządzeniem i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. W dokumencie tym wymienia się ewentualne wady oraz usterki w danym lokalu. W przepisach ustawy deweloperskiej (ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) przewidziano, że deweloper ma prawo ustosunkować się do nich w ciągu 14 dni, a następnie w ciągu 30 dni dokonać ich usunięcia.

​​​​​

Czy jest możliwy odbiór mieszkania przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?

Zasadniczo, odbiór mieszkania możliwy jest dopiero po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w praktyce stosuje się niekiedy tak zwany „przedodbiór”. Polega on właśnie na dokonaniu odbioru przez nabywcę, zanim deweloper otrzyma pozwolenie na użytkowanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zdecydowanie szybsze przystąpienie do wykonania prac wykończeniowych w mieszkaniu. Co jednak niezwykle istotne, „przedodbiór” nie jest odbiorem w rozumieniu przepisów ustawy deweloperskiej. Przystępując do niego, należy także sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisze zarówno nabywca, jak i przedstawiciel dewelopera, w którym ten ostatni zobowiąże się do usunięcia wad i usterek technicznych. Natomiast po tym, jak deweloper uzyska już pozwolenie na użytkowanie, konieczne będzie przeprowadzenie drugiego odbioru, „ostatecznego”, zgodnego z przepisami ustawy deweloperskiej.

 

Oddanie do użytku każdego budynku wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów przewidzianych przez prawo. Deweloper musi bowiem uzyskać pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dopiero wówczas będzie on mógł przystąpić do odbiorów technicznych poszczególnych lokali.