CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000484901
NIP: 897-171-40-83

 

 

 

 

 


2019 © Wykonanie Spectrum Marketing | Kopiowanie zabronione

Newsletter

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest, podobnie jak postępowanie upadłościowe, wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Odmiennie jednak niż w przypadku upadłości, restrukturyzacja umożliwić ma podmiotowi dalsze funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Cel ten jest realizowany poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Aby postępowanie zostało przeprowadzone skutecznie, niezbędna jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań, które powstały już po jego otwarciu, a także złożenie korzystnych propozycji restrukturyzacji dla wierzycieli. Ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015, poz. 18) oferuje kilka odrębnych procedur naprawczych, które są przeznaczone zarówno dla podmiotów niewypłacalnych, jak i takich, które znajdują się na przedpolu niewypłacalności. Są to:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • Przyspieszone postępowanie układowe,
 • Postępowanie układowe,
 • Postępowanie sanacyjne.

 

31 sierpnia 2020
Postępowanie Restrukturyzacyjne
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. it
 5. lt
 6. cs
 7. ru
 8. uk