Polski Ład – zmiany w podatku CIT – część II
Blog

Skontaktuj się z nami

07-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zmiany dotyczące podatku CIT są niezwykle istotne dla tysięcy przedsiębiorców. Wiążą się one oczywiście ze wejściem w życie Polskiego Ładu, sztandarowego programu gospodarczego rządu Zjednoczonej Prawicy. W artykule tym kontynuujemy przegląd nowości, z którymi muszą zapoznać się przedsiębiorcy.Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)


Na mocy zmian prawa wynikających z Polskiego Ładu wprowadzono nowe przepisy dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania Podatkowych Grup Kapitałowych. Przede wszystkim chodzi tutaj o zmniejszenie przeciętnego kapitału zakładowego każdej ze spółek do 250 tysięcy złotych, możliwość posiadania udziałów przez spółki zależne w innych spółkach zależnych z PGK, zniesienie warunku rentowności PGK oraz wymogu zawarcia umowy o utworzeniu PGK w formie aktu notarialnego.Nowe zasady opodatkowania spółek holdingowych


Wraz z wejściem Polskiego Ładu zmieniły się także zasady opodatkowania spółek holdingowych. Nowe regulacje dotyczą między innymi zwolnienia z podatku CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych od spółek zależnych oraz zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych zbywanych do podmiotów niepowiązanych.Zmiany w zakresie ulg i zwolnień


Przepisy, które weszły w życie z początkiem 2022 roku, stanowią także wdrożenie regulacji dotyczących decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zmiany odnoszą się między innymi do zwolnienia od podatku CIT dochodów wynikających z inwestycji wskazanej w decyzji.

Zmiany dotyczą również ulgi badawczo-rozwojowej. Najważniejsze z nich to zwiększenie do 200% prawa do odliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz dopuszczalność jednoczesnego korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej oraz ulgi IP Box.Nowe ulgi dla przedsiębiorców


Polski Ład wprowadził nowe ulgi dla przedsiębiorców. Pierwszą z nich jest ulga na robotyzację. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność przemysłową, może odliczyć koszty związane z robotyzacją, które zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. To dodatkowe odliczenie nie może jednak przekroczyć 50% wysokości kosztów.


Druga ulga dotyczy produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek. Otóż w takim przypadku możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę. W tym kontekście należy jednak dodać, że wartość tego odliczenia nie może być większa niż 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Polski Ład to wiele zmian, które czekają przedsiębiorców płacących podatek CIT. O tym, czy będą one faktycznie tak korzystne, jak twierdzą politycy, będzie można przekonać się dopiero za jakiś czas. Niemniej jednak eksperci już dawno temu wskazywali, że nowe przepisy zawierają wiele luk, a poza tym mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową części przedsiębiorców.