Polski Ład – mieszkanie bez wkładu własnego

Blog

Skontaktuj się z nami

20-05-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Politycy szumnie zapowiadali, że po wejściu w życie Polskiego Ładu pojawi się możliwość zakupu mieszkania bez konieczności uiszczenia wkładu własnego. Zmiany legislacyjne w tym zakresie zaczną jednak obowiązywać dopiero od dnia 27 maja 2022 roku. Jak w praktyce będzie wyglądał zakup mieszkania bez wkładu własnego?Kto będzie mógł dokonać zakupu?


Zgodnie z założeniami z programu Mieszkanie bez wkładu własnego będą mogli skorzystać ludzie młodzi, których nie stać na zakup własnego lokum ze względu na brak oszczędności. Rozwiązaniem tego problemu ma być wsparcie ze strony państwa. Osoby, które zdecydują się z niego skorzystać, otrzymają gwarancję bankową, dzięki której w razie problemów ze spłatą zobowiązania część obowiązku spłaty kredytu będzie obciążał państwo.


W myśl nowych przepisów z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać następujące osoby:

  • które planują dokonać zakupu mieszkania na rynku pierwotnym;
  • które chciałyby kupić mieszkanie na rynku wtórnym;
  • które zamierzają wybudować dom.

Gwarancji dla kredytobiorców będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego.Kredyt gwarantowany


Udzielona gwarancja nie może być niższa niż 10% wydatków, na pokrycie których zaciągany jest kredyt, jednakże nie może ona przekroczyć kwoty 100 000 złotych. Co więcej, w sytuacji, gdy dana osoba dysponuje wkładem własnym, łączna jego wysokość oraz gwarancji nie może przekroczyć 20% wydatków.


Dla przykładu osoba, która nie dysponuje żadnymi środkami, może kupić nieruchomość o wartości do 500 000 złotych. Wynika to z faktu, że maksymalna wysokość wsparcia to 100 000 złotych. W razie jednak dysponowania przez kredytobiorcę wkładem własnym w wysokości 50 000 złotych i chciałby kupić mieszkanie za 500 000 złotych, do wymaganej wysokości wkładu wciąż brakuje mu 50 000 złotych. Wówczas może złożyć wniosek kredytowy na kwotę 450 000 złotych oraz wniosek o objęcie gwarancją części tej kwoty w wysokości 100 000 złotych.Warunki, które trzeba spełnić


Podstawowym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest nieposiadanie innego mieszkania lub domu przez kredytobiorcę oraz osób, które prowadzą z nią wspólne gospodarstwo domowe. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której kredytobiorcy posiadają co najmniej dwoje dzieci. W takim przypadku istnieje ograniczenie dotyczące wielkości lokalu. Jeżeli dzieci jest dwoje, będzie to nie więcej niż 50 m2, jeśli jest ich troje, 75 m2, czworo, 90 m2. Gdyby zaś dzieci było więcej, wówczas ograniczenie to nie obowiązywałoby.


Jeżeli ktoś zbył wcześniej nieruchomość, okoliczność ta zasadniczo nie stanowi przeszkody do skorzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego. W tym przypadku również jest jedno ograniczenie. Otóż lokal nie może zostać zbyty w drodze darowizny na rzecz członka rodziny znajdującego się w pierwszej lub drugiej grupie podatkowej, o której mowa w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, w okresie 5 lat przed ubieganiem się o kredyt.


Kredytobiorcy muszą również dysponować zarobkami w odpowiedniej wysokości. Chodzi tutaj o to, aby pozwalały one regulować zaciągnięte zobowiązanie w sposób terminowy.


Co więcej, w przepisach nie przewidziano ograniczeń wiekowych dla osób, które chciałyby skorzystać z gwarancji. Oznacza to, że mogą ją uzyskać kredytobiorcy niezależnie od tego, ile mają lat. Ponadto nie jest istotny ich stan cywilny. Mogą to więc być osoby samotne, małżonkowie, a nawet osoby żyjące w związkach nieformalnych pod warunkiem, że wychowują wspólnie dziecko.


O problemach mieszkaniowych Polaków mówi się od dawna. Szczególnie dotyczą one ludzi młodych, którzy zakładają rodziny i chcieliby być całkowicie niezależni od swoich rodziców. Program Mieszkanie bez wkładu własnego jest z pewnością krokiem w dobrym kierunku, jednakże jego popularność będzie uzależniona w dużej mierze od cen nieruchomości, a te w ostatnich czas mocno wzrosły.