Polski Ład – jakie zmiany czekają seniorów?
Blog

Skontaktuj się z nami

07-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Jak deklarują politycy, celem Polskiego Ładu jest poprawa jakości życia Polaków, w tym również seniorów. Wielu emerytów i rencistów bardzo narzeka obecnie na swoją sytuację materialną. Na jakie zmiany mogą liczyć seniorzy wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu?Elastyczne formy zatrudnienia


Nie od dziś wiadomo, że wielu seniorów chce pozostać aktywnymi na rynku pracy. Rząd Zjednoczonej Prawicy przygotował specjalnie dla takich osób, które ukończyły 55. rok życia, zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu seniorzy będą mogli kontynuować swoją aktywność zawodową, nie rezygnując przy tym ze swoich obowiązków rodzinnych lub zainteresowań.Zerowa stawka PIT


Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie przejdą na emeryturę, ale będą dalej pracować, są zwolnione z podatku dochodowego do poziomu progu podatkowego. Dzięki temu otrzymają wyższe wynagrodzenie „na rękę”. Ponadto ich przyszła emerytura będzie wyższa.Emerytury i renty bez podatku


Po wejściu w życiu Polskiego Ładu emerytury i renty w kwocie do 2500 złotych zostały zwolnione z podatku dochodowego. Politycy szacują, że około 2/3 seniorów nie zapłaci ani grosza podatku od pobieranych świadczeń. Ci natomiast, którzy pobierają emerytury i renty w kwocie przekraczającej 2500 złotych, zapłacą podatek dochodowy naliczany wyłącznie od tej nadwyżki.Poprawa bezpieczeństwa


W ramach Polskiego Ładu seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy wolontariuszy w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. Będą oni pomagać potrzebującym w załatwianiu codziennych spraw takich jak na przykład zakupy, co jest szczególnie istotne w czasie pandemii.

Seniorzy mogą liczyć również na zakup tak zwanych „opasek bezpieczeństwa”. To niewielkie urządzenia elektroniczne, które pozwalają wezwać pomoc w razie nagłego zdarzenia stanowiącego zagrożenie zdrowia lub życia.


Na uwagę zasługują także zapowiadane podjęcie walki z przemocą domową wobec osób starszych. Chodzi tutaj nie tylko o zwiększenie świadomości w tym zakresie, ale i o zapewnienie wsparcia ofiarom różnych form przemocy.Budowanie więzi łączących pokolenia


Rząd zamierza stworzyć również placówki łączące pokolenia podobne do tych, jakie funkcjonują na przykład w Stanach Zjednoczonych, Australii czy też w Niemczech. Chodzi tutaj o połączenie przedszkoli z domami opieki dla osób starszych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci będą rozwijać swoje kompetencje społeczne, z kolei seniorzy będą mogli zaangażować się w zupełnie nowe działania takie jak pomoc w wychowywaniu najmłodszych.


Seniorzy mogą także liczyć na wsparcie z zakresu korzystania z nowych technologii. Powstanie bowiem ogólnopolska infolinia administracyjna, dzięki której możliwe stanie się uzyskanie informacji o sprawach urzędowych prowadzonych przez organy na terenie całego kraju. W ten sposób nie będzie konieczności sprawnego posługiwania się komputerem i Internetem, aby uzyskać informacje o swoich sprawach urzędowych.Czy seniorzy faktycznie skorzystają na Polskim Ładzie?


Przygotowane przez rząd zmiany, które dotyczą seniorów, będą dla większości z nich korzystne. Zwolnienie z podatku dochodowego sprawi, że w ich portfelach zostanie więcej pieniędzy. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądać inflacja w najbliższych miesiącach. Może się bowiem okazać, że dodatkowe środki zostaną pochłonięte przez wzrost cen. Natomiast z pewnością zmiany dotyczące szeroko pojętego wsparcia seniorów są krokiem w dobrym kierunku.

Polski Ład dotyczy nie tylko pracowników i przedsiębiorców, ale i seniorów. Emeryci i renciści to jedna z najmniej zamożnych grup społecznych, przez co dodatkowe pieniądze mogą wpłynąć pozytywnie na ich sytuację materialną. Ważny jednak będzie wzrost cen w kolejnych miesiącach. Dopiero po pewnym czasie będzie można przekonać się, na ile dodatkowe środki okazały się pomocne.