Polski Ład i zmiany w podatkach
Blog

Skontaktuj się z nami

05-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Podatek dochodowy to jedna z najpowszechniejszych danin, którą płaci niemal każdy. Polski Ład to jednak zmiany w tym zakresie. Rząd Zjednoczonej Prawicy postanowił zmodyfikować system podatkowy w taki sposób, aby był on bardziej sprawiedliwy, przynajmniej tak deklarują politycy. A jak jest naprawdę? Na czym polegają zmiany w przedmiocie podatku dochodowego?Nowa kwota wolna od podatku


Dotychczas kwota wolna od podatku wynosiła 8 tysięcy złotych w ujęciu rocznym. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu suma ta została podniesiona do 30 tysięcy złotych. Zmiana ta jest zatem korzystna dla wszystkich osób, które rozliczają się według skali podatkowej, a więc zatrudnionych na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne oraz prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną w ten sposób, a także emeryci i renciści. Nie trudno się domyślić, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest najkorzystniejsze dla osób, które osiągają najniższe dochody. Dzięki niej w portfelu co miesiąc pozostaną dodatkowe środki, które można przeznaczyć na swoje potrzeby.Zmiany progu podatkowego


Zmianami dotknięty został także drugi próg podatkowy. Do wprowadzenia Polskiego Ładu wynosił on 85 528 złotych, natomiast teraz 120 tysięcy złotych. Oznacza to, że znaczna część osób (która osiąga dochód w wysokości do 120 tysięcy złotych rocznie) zapłaci niższy podatek niż dotychczas. Zmiana ta będzie z pewnością najbardziej korzystna dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej. W takim przypadku zapłacą oni podatek dochodowy w wysokości 17%, o ile ich dochody w ciągu danego roku nie przekroczą 120 tysięcy złotych.Ulgi dla rodzin


Rząd Zjednoczonej Prawicy kontynuuje prowadzoną od początku politykę prorodzinną. Otóż po wejściu w życie Polskiego Ładu możliwe stało się rozliczanie podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa pod warunkiem, że obowiązującym ustrojem majątkowym jest ustawowa wspólność małżeńska. Ponadto rodziny z co najmniej czwórką dzieci nie zapłacą podatku dochodowego od dochodów w wysokości do 85 528 złotych. Co jest niezwykle istotne, zmiana ta dotyczy osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, są przedsiębiorcami rozliczającymi się według skali podatkowej, podatku liniowego, czy też ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy też są samotnymi rodzicami.Zerowa stawka PIT dla seniorów


Seniorzy, którzy wciąż są aktywni zawodowo, rezygnując przy tym z prawa do emerytury, mogą skorzystać z zerowej stawki podatku dochodowego. Co ważne, nie jest w tym przypadku istotna podstawa zatrudnienia – umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, czy też bycie przedsiębiorcą. Nie ma znaczenia także wybrana forma opodatkowania. Takie osoby zapłacą podatek dopiero po osiągnięciu dochodu w kwocie 115 528 złotych.Czy zmiany są korzystne?


Na pierwszy rzut oka zmiany, o których mowa wydają się jak najbardziej korzystne. Czy tak jednak będzie, można się przekonać dopiero za jakiś czas. Najbardziej niepokojącym problemem jest inflacja, która sprawia, że siła nabywcza maleje. Osiąganie większych dochodów sprawi, że wiele osób postanowi wydawać na bieżąco dodatkowe środki na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, co może spowodować dalszy wzrost cen. Jeżeli tak się stanie, posiadanie w portfelu dodatkowych pieniędzy stanie się praktycznie nieodczuwalne.


Politycy zapowiadali od dawna, że Polski Ład to rewolucja w podatkach i sposób na wyjście z kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa. Wprowadzone zmiany faktycznie spowodują, że znaczna część ludzi będzie mieć dodatkowe środki. Zbyt wcześnie jest jednak, aby oceniać, jak pieniądze te będą wydawane i w jaki sposób przełożą się na ewentualny wzrost cen.