Polski Ład i ulga badawczo-rozwojowa oraz ulga IP Box – na czym polegają nowe rozwiązania?
Blog

Skontaktuj się z nami

28-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Polski Ład to szereg ulg podatkowych, z których mogą skorzystać tysiące przedsiębiorców. Wśród nich należy wyróżnić ulgę badawczo-rozwojową (B+R) oraz ulgę IP. Na czym polegają te rozwiązania i kto może z nich skorzystać w praktyce?


Ulga badawczo - rozwojowa: co warto wiedzieć? 


Ulga badawczo-rozwojowa, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy zajmują się w swej działalności badaniami oraz rozwojem. Jej celem jest stworzenie zachęty do przeznaczania kolejnych środków na tego rodzaju inwestycje.


Żeby móc skorzystać z ulgi B+R, konieczne jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej na terytorium Polski. Jej celem powinno być między innymi tworzenie nowych technologii oraz opracowywanie wynalazków. Tego rodzaju działania nie muszą zakończyć się sukcesem, jednakże ważne jest, aby je prowadzić w ramach swojego przedsiębiorstwa.


Odliczeniu od podatku dochodowego podlegają tak zwane koszty kwalifikowane. Pod tym pojęciem należy rozumieć następujące wydatki:

 • wynagrodzenia za pracę nakładczą;
 • wynagrodzenia związane z zatrudnianiem na umowę o pracę dla pracowników, którzy pracują nad badaniami i rozwojem;
 • składki na ZUS wynikające z wynagrodzeń za pracę;
 • wydatki dotyczące nabycia surowców i materiałów niezbędne do prowadzenia działalności badawczej albo rozwojowo-badawczej;
 • wydatki przeznaczone na użytkowanie sprzętu naukowo-badawczego;
 • wydatki dotyczące korzystania z usług doradczych, zlecania opinii oraz niezbędnych ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby prowadzonych badań;
 • odpisy amortyzacyjne.

Żeby jednak móc skorzystać z ulgi B+R, konieczne jest uwzględnienie jej w rocznym zeznaniu podatkowym. Wydatki te należy najpierw odliczyć w kosztach przychodów, po czym uwzględnić ją w deklaracji – PIT-BR do PIT-36 bądź PIT-36L albo CIT-BR do zeznań CIT-8, CIT-8A i CIT-8B.


Czym jest ulga IP Box?Przedsiębiorcy, którzy od dnia 1 stycznia 2019 roku prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą skorzystać z ulgi IP Box. Umożliwia ona zapłatę podatku dochodowego (PIT albo CIT) w wysokości 5% liczonej od dochodów związanych z ulepszeniem lub wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej.


Najważniejsze warunki, oprócz wspomnianego już rodzaju działalności, to:

 • wytworzenie kwalifikowanego prawo własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, która swoim zakresem obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, w myśl art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT;
 • uzyskanie dochodu z kwalifikowanego IP, który zgodnie z przepisami podlega opodatkowaniu w Polsce;
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Co ważne, konieczne jest także uzyskanie pozytywnej opinii organów podatkowych w indywidualnie wydanej interpretacji.


Kto zyska na jednoczesnym skorzystaniu z ulg?


Skorzystanie z obydwu ulg może przynieść istotne korzyści natury podatkowej. Na tym rozwiązaniu zyskać mogą przede wszystkim tak zwane software house'y, laboratoria, a także przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem nowych technologii. Nie jest to szeroki katalog podmiotów, niemniej jednak dla tych, którzy mają prawo do ulgi, będzie ona z pewnością stanowić okazję do zaoszczędzenia dodatkowych środków.


Ulgi dla przedsiębiorców, które stanowią część Polskiego Ładu, są nie tylko sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy, ale także okazją na pozyskanie nowych środków na inwestycje. Te z kolei przekładają się często na zwiększenie dochodów firm, a także na konieczność zatrudnienia nowych pracowników. Jest to więc zjawisko korzystne z punktu widzenia całej gospodarki.