Polski Ład dla pracowników – co warto wiedzieć?

Blog

Skontaktuj się z nami

08-04-2022
Photo representing the subject of the blog

Najpopularniejsze posty

Zapisz się do Newslettera

Wyślij

Zmiany, które weszły w życie wraz z Polskim Ładem, dotyczą również pracowników. Wiele osób zyska więcej pieniędzy dzięki zdecydowanie wyższej kwocie wolnej od podatku. To jednak nie wszystkie zmiany. Co jeszcze warto wiedzieć o nowym programie gospodarczym i jego wpływie na sytuację materialną Polaków?Nowa kwota wolna od podatku


Wiele osób narzekało na bardzo niską w stosunku do innych państw kwotę wolną od podatku, jaka obowiązywała dotychczas w Polsce. Było to bowiem zaledwie 8 tysięcy złotych. Wejście w życie Polskiego Ładu sprawiło, że kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tysięcy złotych. Zmiana ta będzie odczuwalna najbardziej przez osoby, które osiągają najniższe dochody. Nie zapłacą one bowiem podatku dochodowego, co sprawi, że w ich portfelach pozostanie więcej pieniędzy. Rząd szacuje, że w łącznie Polacy wzbogacą się o dodatkowe 17 miliardów złotych.Zmiana progu podatkowego


Dotychczas w polskim systemie podatkowym obowiązywały dwa progi przy rozliczeniach na zasadach ogólnych (według skali). Wysokość podatku w przypadku pierwszego z nich to 17% (przy dochodach do 85 tysięcy złotych), z kolei drugi próg podatkowy wynosi 32% (od kwoty 85 tysięcy złotych). Na mocy Polskiego Ładu drugi próg podatkowy został wyraźnie podniesiony – do 120 tysięcy złotych. W ten sposób wiele osób, które osiągają wyższe dochody, zapłaci niższy podatek. Oczywiście oprócz tego skorzystają one na nowej kwocie wolnej.Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej


Jeszcze przed wejściem w życie Polskiego Ładu wielu ekspertów przestrzegało przed proponowanym brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej, co spowoduje, że w praktyce nie będzie już kwoty wolnej od podatku. Składkę zdrowotną należy bowiem traktować jako oddzielny podatek, z którego środki przekazywane są na ochronę zdrowia. Zmiana ta jest szczególnie dotkliwa dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Od dawna narzekają oni bowiem na wysokość obowiązkowych składek, które muszą opłacać co miesiąc. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu powodowała jednak, że realny ciężar tych obciążeń był nieco niższy. Brak tej możliwości może więc stanowić swego rodzaju przeszkodę w rozwoju działalności gospodarczej, niemniej jednak należy pamiętać o niższych podatkach i wyższej kwocie wolnej. Mogą one bowiem sprawić, że brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie będzie tak bardzo dotkliwy, jak się to wydaje na pierwszy rzut oka.Ulga dla klasy średniej


Ulga dla klasy średniej to zupełna nowość w polskim systemie podatkowym. Jest ona przewidziana dla osób, które w ujęciu rocznym uzyskują przychody między 68 412 złotych a 133 692 złotych. Jest to swego rodzaju gwarancja ze strony państwa, że osoby te nie stracą na wejściu w życie Polskiego Ładu.

Co jednak ważne, skorzystać z ulgi dla klasy średniej mogą jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przewidzianej w przepisach Kodeksu pracy. Chodzi więc tutaj o następujące typy kontraktów: stosunek służbowy, umowa pracę, umowa o pracę nakładczą oraz spółdzielczy stosunek pracy. Z możliwości skorzystania z ulgi wyłączone natomiast zostały następujące kategorie osób:

  • podatnicy płacący PIT według stawki liniowej;
  • osoby rozliczające się ryczałtem;
  • podatnicy rozliczający się kartą podatkową;
  • osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło);
  • emeryci.


Żeby jednak skorzystać z ulgi dla klasy średniej, należy złożyć formularz PIT-2 do swojego pracodawcy. Należy to zrobić przed otrzymaniem pierwszej wypłaty w danym roku. Oficjalnie dokument ten nazywa się „oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.


Polski Ład to poważnezmiany dla pracowników, szczególnie w kontekście obowiązków podatkowych. Wiele osób zapłaci niższy podatek dochodowy. Kontrowersje wciąż wzbudza jednak brak możliwości odliczania od dochodu składki zdrowotnej. Rząd, mając tego świadomość, wprowadził jednak do systemu podatkowego ulgę dla klasy średniej.